Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Stavební úpravy a přístavba Mateřské školy v Řevnicích.

V květnu 2013 město Řevnice oficiálně zahájilo realizaci projektu ,,Stavební úpravy a přístavba Mateřské školy v Řevnicích". Tento projekt CZ.1.15/3.3.00/67.01476 bude podpořen ROP NUTS II Střední Čechy ve výši 80 %, tj. 11,4 ml. Kč dotace. Realizace projektu je plánována na období květen - říjen 2012. Dodavatelem je firma Tost.cz, s.r.o. Investorem projektu je město Řevnice.

Projekt řeší nedostačující kapacitu předškolního zařízení ve městě Řevnice a špatný technický stav současných prostor MŠ. Projekt se tedy zabývá modernizací současných prostor a novou přístavbou pavilonu s kapacitou 21 míst. Přístavba bude řešena včetně kompletního zázemí. Nový pavilon a přízemí staré budovy budou zcela bezbariérové. Projekt přispěje ke zlepšení kvality výuky - nově bude zřízena logopedická poradna, psychosociální poradna, vyučovány základy IT, EVVO a angličtina pro předškoláky prostřednictvím interaktivních pomůcek.

Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/67.01476
Celkové předpokládané náklady: 14 255 451,97 Kč
Předpokládaná hodnota dotace z ROP SČ: 11 404 360,97 Kč
Předpokládaná doba realizace projektu: duben 2013 – srpen 2013
Smlouva o poskytnutí dotace uzavřena dne 31.1.2013

Veřejné zakázky vztahující se k projektu:

Zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o stavební povolení na realizaci stavebních úprav a přístavby MŠ
Vyhlášeno: 17.2.2012 
Termín pro podání nabídek: 27.2.2012
Vítěz veřejné zakázky: VMS projekt s.r.o.
Nabídková cena dle SoD: 336 000,- Kč vč. DPH

Zpracování žádosti o dotaci vč. dotačního managementu projektu „Přístavba a stavební úpravy mateřské školy v Řevnicích“
Vyhlášeno: 22.3.2012 
Termín pro podání nabídek: 30.3.2012
Vítěz veřejné zakázky: Ing. Jakub Dvořák
Nabídková cena dle SoD: 425 000,- Kč vč. DPH

Dodavatel stavebních prací na akci „Přístavba a stavební úpravy mateřské školy v Řevnicích“
Vyhlášeno: 27.2.2013 
Termín pro podání nabídek: 25.3.2013
Vítěz veřejné zakázky: TOST.CZ s.r.o. 
Nabídková cena dle SoD: 7 574 600,- Kč vč. DPH
(Celé znění SoD je uveřejněno na našem profilu na stránkách (www.uverejnovani.cz )

Fotodokumentace z průběhu stavby ZDE

13.5.2013 - podepsání Smlouvy o dílo s dodavatelem stavebních prací a předání staveniště

16.5.2013 – příprava staveniště, vytýčení stavby, zahájení výkopových prací

27.5.2013 – betonáž základových pasů a následně základové desky, příprava napojení instalací

11.6.2013 – zdění obvodového a nosného zdiva

24.6.2013 – montáž stropní konstrukce, následně pokračování vyzdívání obvodového a nosného zdiva 2. NP na části přístavby

2.7.2013 – dokončení části hrubé stavby, zakrytí střešní konstrukcí, započaty zdící práce uvnitř objektu – příčky, osazování zárubní

12.7.2013 – zahájení prací na stávajícím objektu mateřské školy, začaly práce na rekonstrukci sociálního zázemí a byla zahájena demontáž střešní krytiny, na přístavbě bylo zahájeno provádění hrubých rozvodů topení, elektroinstalace, vzduchotechniky a zdravotně technických instalací

23.7.2013 – provádění litých podlahových betonů v přístavbě, práce na fasádě – izolování stávajícího objektu, osazování drenáží a dešťové kanalizace

27.7.2013 – nové omítky v sociálním zázemí stávajícího objektu, zahájena práce na vnitřních omítkách přistavované části, probíhají práce na střechách stávajícího objektu a nové přístavby

10.8.2013 – dovoz a osazování nových oken a dveří, započaty práce na obkladech a dlažbách v sociálním zázemí stávající budovy

13.8.2013 – zahájeny práce na tepelně izolační fasádě objektu, zateplení půdního prostoru

16.8.2013 – provádění dokončovacích prací na interiéru stávající budovy a přístavby, výmalby, probíhají práce na fasádě a střechách

26.8.2013 – kompletace elektroinstalací a zdravotně technických instalací, lepení koberců a PVC, sádrokartonové podhledy, osazování světlíků v přístavbě, zahájeny venkovní práce na novém schodišti, opěrné zdi a před vstupem do budovy, pokládka střešní fólie na ploché střechy přístavby

30.8.2013 – osazování dveří, montáž zástěn na WC, zásyp a hutnění vnějších rozvodů dešťové a splaškové kanalizace, úprava terénu v okolí hlavního vstupu a zhotovení oplocení přístupové cesty do stávajícího objektu MŠ

2.9.2013 – částečná kolaudace vnitřních prostor, zahájeno řízení k jednání o předčasném užívání objektu před úplným dokončením stavby, pokračují práce na fasádě a střechách objektu

9.9.2013 – pokračují práce na fasádě a střechách stávajícího objektu, kompletace střešního pláště na přístavbě včetně klempířských prvků

19.9.2013 – pokračují práce na fasádě, dokončují se práce na střechách stávajícího objektu, dokončení střešního pláště na přístavbě včetně klempířských prvků, zahájeny práce na terénních úpravách

27.9.2013 – závěrečná kontrolní prohlídka části stavby, montáž venkovního schodiště ze střechy přístavby, betonářské práce na opěrné zdi a venkovním schodišti

2.10.2013 – vydán kolaudační souhlas s užíváním části stavby – interiér, dokončovací práce na fasádě a střechách, terénní úpravy

17.10.2013 – pokračují terénní úpravy - dlažby, dokončena fasáda objektu, zásyp kačírku na ploché střeše přístavby

30.10.2013 – dokončování terénních úprav, osazení herních prvků na zahradě MŠ, úprava dlažby před hlavním vstupem do objektu, dokončovací práce
14.11.2013 – proběhlo přejímací řízení dokončené stavby
20.11.2013 – proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby, byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby

Dokončeno v roce 2013 

Vytvořeno 13.1.2017 11:53:06 | přečteno 1014x | petra.karesova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load