Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce malé vodní nádrže Pišťák

Cílem projektu byla oprava jílového těsnění dna nádrže podloženého geotextílií v původním plošném rozsahu a obnovení její hydrologické a ekologické funkce.

Popis projektu

Projekt řeší druhou etapu opravy malé vodní nádrže Pišťák, poničené při přívalových deštích v roce 2013. První etapa proběhla v roce 2015, kdy byl opraven přeliv a koryto pod přelivem. Celková odškodněná částka na opravu první etapy ve výši 600 000,- Kč nebyla vyčerpána a její část byla ponechána na druhou etapu, v níž se řeší rekonstrukce těsnící vrstvy.

Příloha 1: Zájmové území a řešený úsek

Příloha 2: Koordinační situační výkres

Náklady na projekt a financování

Celkové náklady: 1 944 107,- Kč vč. DPH
Výše dotace: 1 175 000,- Kč vč. DPH
Finanční spoluúčast města: 769 107,- Kč vč. DPH

Informace o projektu a harmonogram

Název projektu: Rekonstrukce MVN Pišťák
Dotační program: č. 129 290 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích Ministerstva zemědělství ČR, výzva č.2, 129 293 Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obce

ID projektu: 129D293004196

1.4.2016            Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo na zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace k provedení stavby s firmou Envicons s.r.o., Hradecká 569, Pardubice, IČ: 27560015, 
                          za částku 153 428,- Kč vč. DPH.

11.4.2016          Uzavřena smlouva o dílo s firmou Envicons s.r.o. na částku 153 428,- Kč vč. DPH.

9/2016              Vystavena objednávka pro firmu Envicons s.r.o. na částku 1 936,- Kč vč. DPH za Technicko-bezpečnostní posudek TBD.

9.11.2016          Rada města schválila zadat zpracování podkladů pro žádost o dotaci firmě Envicons s.r.o., Hradecká 569, Pardubice, IČ: 27560015, za částku 9 680,- Kč vč. DPH.

11/2016             Vystavena objednávka pro firmu Envicons s.r.o. na částku 9 680,- Kč vč. DPH.

14.11.2016         Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace.

28.11.2016         Podána žádost o dotaci.

1-9/2019            Vystaveny objednávky pro firmu Envicons s.r.o. za celkovou částku 11 253,- Kč vč. DPH za hydrotechnické výpočty, doplnění podkladů pro podání žádosti, autorský dozor.

5.4.2017             Předběžně schváleno poskytnutí dotace.

7/2017                Vystavena objednávka pro firmu Ing. Petra Šišky, Kolová 1549/1, Praha 16, IČ: 70550581 na částku 16 940,- Kč vč. DPH za zajištění a realizaci zadavatelské činnosti vyplývající ze znění zákona o Zadávání veřejných zakázek.

26.7.2017           Výběrové řízení na dodavatele - Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo s firmou NOWASTAV a.s., Malešická 49, 130 00 Praha 3, IČ: 00565679 za nabídkovou cenu 1 750 870,- Kč vč. DPH.

2.8.2017             Uzavřena Smlouva o dílo s firmou NOWASTAV a.s. na částku 1 750 870,- Kč vč. DPH.

17.8.2017           Zahájení realizace projektu.

22.11.2017         Schváleno poskytnutí dotace.

27.11.2017          Ukončení realizace.


Vytvořeno 11.4.2018 16:57:29 | přečteno 930x | petra.karesova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load