Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce Lesního divadla Řevnice – etapa I

Cílem projektu bylo v areálu Lesního divadla zrekonstruovat zázemí pro účinkující.

Popis projektu

V rámci rekonstrukce zázemí pro účinkující byla vybudována dřevěná přístavba se sociálním zázemím a sprchami, vytvořena dlážděná plocha za jevištěm zastřešená dřevěnou pergolou a zrekonstruovány šatny. V prostorách šaten pro účinkující byla vyměněna okna a každá ze čtyř šaten byla vybavena židlemi, osvětlením a opravenými líčícími stolky. Projekt ještě není kompletně uzavřen, probíhají drobnější zednické práce – obklady sociálního zařízení.

Příloha: Fotodokumentace

Náklady na projekt a financování

Celkové předpokládané náklady: 1 303 071,- Kč vč. DPH

Výše dotace: 500 000,- Kč

Předpokládaná minimální finanční spoluúčast města: 642 595,-Kč vč. DPH (z toho 327 667,- Kč bylo v r. 2016 vybráno v rámci veřejné sbírky nebo věnováno jako finanční dar)

Informace o projektu a harmonogram

Název projektu: Rekonstrukce Lesního divadla v Řevnicích
Dotační program: Individuální účelová dotace z rozpočtu Středočeského kraje
Registrační číslo (č. smlouvy): S-15840/REG/2016

22.1.2016 Rada města schválila podání dotace na tento projekt z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje (kapitola 08 – regionální rozvoj). Rozpočet v žádosti na akci činí 500 000,- Kč vč. DPH, spoluúčast je minimálně 5% z celkových uznatelných nákladů. tj. 25 000,- Kč vč. DPH.

11.5.2016 Výběrové řízení na dodavatele – Rada města zrušila poptávkové řízení na dodavatele stavebních prací na tento projekt z důvodu neposkytnutí dotace z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje. Dále Rada města schválila připravit poptávku realizace části plánovaných prací za použití prostředků dle schváleného rozpočtu města a prostředků získaných z darů a reklamy poskytnutých městu na tento účel.

18.5.2016 Rada města schválila přijetí finančního daru ve výši 100 000,- Kč od pana J.P., Hořovice, určeného na rekonstrukci Lesního divadla a pověřila starostu podpisem darovací smlouvy.

30.5.2016 Podepsána darovací smlouva na přijetí daru ve výši 100 000,- Kč od pana J.P.

18.5.2016 Rada města schválila zadat realizaci tohoto projektu ve zmenšeném rozsahu v souladu s rozpočtem města z důvodu konání oslav 100 let od založení Lesního divadla. Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na zemní práce pro pergolu včetně dlážděné plochy a zhotovení základové desky pro přístavbu hygienického zázemí včetně venkovních rozvodů vody a kanalizace s p. Karlem Vyletou, Kozinova 854, Řevnice, IČ: 61090476 za celkovou částku 231 769,- Kč vč. DPH. Rovněž schválila vystavit objednávku na zhotovení dřevěné konstrukce pergoly včetně krytiny u firmy Dřevěné konstrukce s.r.o., Havlíčkova 447, Sedlčany, IČ: 26115930 za částku 69 152,- Kč vč. DPH.

2.6.2016 Uzavřena smlouva o dílo s p. Karlem Vyletou na částku 231 769,- Kč vč. DPH a vystavena objednávka pro firmu Dřevěné konstrukce s.r.o. na částku 69 152,- Kč vč. DPH.

4.7.2016 Rada města schválila přijetí finančního daru ve výši 100 000,- Kč od Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, určeného na vybudování zázemí pro účinkující (dřevostavba) a pověřila starostu podpisem darovací smlouvy.

7.7.2016 Podepsána darovací smlouva na přijetí daru ve výši 100 000,- Kč od Lesy České republiky, s.p.

15.8.2016 Zastupitelstvo města schválilo přijetí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje.

17.8.2016 Rada města schválila přijetí finančního daru ve výši 5 000,- Kč od pana Pavla Růžičky, Dis., společníka sdružení Rockabilly CZ, IČ: 70757941, Mladenova 3236/4, Praha 4, určeného na rekonstrukci Lesního divadla.

18.8.2016 Podepsána darovací smlouva na přijetí daru ve výši 5 000,- Kč od Pavla Růžičky, Dis.

26.9.2016 Výběrové řízení na dodavatele – Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo s firmou RAVION s.r.o., Toužimská 588/70, Praha 9, IČ: 28990242 za nabídkovou cenu 912 129,- Kč vč. DPH.

29.9.2016 Uzavřena smlouva o dílo s firmou RAVION s.r.o. na částku 912 129,- Kč vč. DPH.

12.10.2016 Rada města schválila uzavření Příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru stavby s Ing. Jaroslavem Kubátem, Legií 838, Řevnice, IČ: 00505803 za částku 29 800,- Kč (není plátce DPH).

17.10.2016 Uzavřena Příkazní smlouva s Ing. Jaroslavem Kubátem na částku 29 800,- Kč,-.

19.10.2016 Rada města schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na tento projekt ve výši 500 000,- Kč, přičemž spoluúčast města je minimálně 5% z uznatelných nákladů.

2.11.2016 Uzavřena Veřejnoprávní smlouva se Středočeským krajem na částku 500 000,- Kč.

14.12.2016 Rada města schválila uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1887 s firmou RAVION s.r.o., Toužimská 588/70, Praha 9, IČ: 28990242, kterým se upravuje cena díla z původních 912 129,- Kč vč. DPH na částku 864 963,- Kč vč. DPH a termín dokončení díla se prodlužuje do 30.4.2017.

27.12.2016 Uzavřen dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1887 s firmou RAVION s.r.o. na částku 864 963,- Kč vč. DPH.

12.7.2017 Rada města schválila uzavřít cenovou nabídku na instalaci omyvatelného hladkého obkladu z tvrzených plastových desek v barvě šedé v novém hygienickém zázemí pro účinkující s firmou MTR-reklama, Martin Tomek, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 43, Řevnice, IČO: 18674348 za částku 7 721,- Kč (není plátce DPH).

20.7.2017 Vystavena objednávka pro firmu MTR-reklama, Martin Tomek, na částku 7 721,- Kč (není plátce DPH).

18.4.2018 Rada města vzala na vědomí oznámení o úspěšném ukončení projektu zaslané Odborem řízení dotačních projektů Středočeského kraje.

Vytvořeno 11.5.2018 12:09:13 | přečteno 629x | petra.karesova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load