Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně v katastru města Řevnice – etapa II.

Odpovědný referent: Bohdana Slámová

Cílem projektu a navržených sadových úprav je především zabezpečení dobrého zdravotního stavu dřevin a zajištění bezpečnosti osob. Projekt též vhodně doplňuje a obnovuje porost původními druhy domácích dřevin.

Popis projektu

Projekt řeší úpravu zeleně v lokalitách „Hřiště“ (park kolem dětského hřiště, Tyršovo stromořadí, ul. Sportovní) a „Za vodou“ (levý břeh Berounky u jezu mezi ulicí Karlštejnská a vodní hladinou). Porosty byly založeny bez promyšlené sadovnické koncepce a dřeviny v obou lokalitách nebyly dlouhodobě ošetřovány a zdravotní stav porostu je tudíž špatný. Tím došlo k rozvoji a šíření náletových dřevin. Projekt využívá potenciál lokalit k vytvoření plnohodnotného veřejného prostoru a místa pro krátkodobou relaxaci.

Příloha 1: Situační výkres

Příloha 2: Plán ploch – lokalita Hřiště

Příloha 3: Stávající a upravený stav dřevin – lokalita Hřiště (oblast A)

Příloha 4: Stávající a upravený stav dřevin – lokalita Hřiště (oblast B)

Příloha 5: Plán ploch – lokalita Za vodou

Příloha 6: Stávající a upravený stav dřevin – lokalita Za vodou


Náklady na projekt a financování

Celkové předpokládané náklady: 1 385 376,- Kč vč. DPH
Maximální předpokládaná výše dotace: 714 033,- Kč vč. DPH
Předpokládaná minimální finanční spoluúčast města: 671 342,- Kč vč. DPH

Informace o projektu a harmonogram

Název projektu: Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně v katastru města Řevnice – etapa II
Dotační program: Operační program Životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR, výzva č. 56, Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_056/0005032

17.8.2016      Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektu, který se týká sadových úprav v lokalitách „Hřiště“ a „Za vodou“ a v podrobném rozsahu dle požadavků SFŽP s firmou Living in green s.r.o.
Palackého 70, Dobřichovice, IČ: 24828301 za částku 84 700,- Kč vč. DPH.

24.8.2016       Uzavřena smlouva o dílo s firmou Living in green s.r.o. na částku 84 700,- Kč vč. DPH.

20.2.2017      Zastupitelstvo města schválilo záměr podání žádosti o dotaci.

1.3.2017         Rada města schválila nabídku od firmy Living in green s.r.o., Palackého 70, Dobřichovice, IČ: 24828301 na úpravu projektu sadových úprav k tomuto projektu za částku 6 050,-Kč vč. DPH a na zpracování a podání žádosti o dotaci za         částku 36 300,-Kč vč. DPH.

3/2017             Vystavena objednávka pro firmu Living in green s.r.o., na částku 42 350,- Kč vč. DPH.

31.3.2017         Podána žádost o dotaci.

8.9.2017        Schváleno poskytnutí dotace.

20.11.2017       Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace.

21.2.2018         Výběrové řízení na dodavatele – Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo s firmou VYKRUT – Zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 03921921 za nabídkovou cenu 765 968,- Kč vč. DPH.

3/2018               Předpokládané zahájení realizace projektu.

30.8.2023          Předpokládané ukončení realizace.

Vytvořeno 11.4.2018 16:40:00 | přečteno 779x | petra.karesova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load