Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Dokončené projekty/dotace - ARCHIV


Retence vody u ZŠ v Řevnicích

Publicita Řevnice 1 retence

V listopadu 2020 byla dokončena výstavba retenčních nádrží v areálu základní školy ve Školní ulici č.p.600.
Celkové náklady na stavbu činily 1,7 mil. Kč včetně DPH.
Tato stavba byla podpořena dotací z Evropské unie - Fond soudržnosti, Operační program Životní prostředí


4.7.2022 6:49:42 | přečteno 193x | petra.karesova | Celý článek
 

Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice – etapa I

Odpovědný referent: Bohdana Slámová 

V rámci projektu vznikne či bude rekonstruováno celkem 2340 m cyklotras a budou rozšířeny stojany pro parkování kol před budovou základní školy.

2.5.2018 16:29:25 | přečteno 919x | petra.karesova | Celý článek
 

Rozšíření hřbitova a rekonstrukce smuteční síně

Odpovědný referent: Michal Kliner

Cílem projektu je doplnění hřbitovního areálu na Šiberném  o rozptylovou loučku a kolumbárium. Počítá se s novou úpravou prostoru před hlavním vchodem, v těsné blízkosti hřbitova vznikne také parkoviště. Novou podobu i vybavení by měla získat smuteční síň.

7.6.2018 9:38:53 | přečteno 2574x | petra.karesova | Celý článek
 

Relaxační louka za vodou – místo pasivního odpočinku

Odpovědný referent: Bohdana Slámová

Cílem projektu je revitalizace prostoru, vytvoření místa pasivního odpočinku a jeho vybavení mobiliářem.

11.4.2018 16:33:12 | přečteno 2124x | petra.karesova | Celý článek
 

Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně v katastru města Řevnice – etapa II.

Odpovědný referent: Bohdana Slámová

Cílem projektu a navržených sadových úprav je především zabezpečení dobrého zdravotního stavu dřevin a zajištění bezpečnosti osob. Projekt též vhodně doplňuje a obnovuje porost původními druhy domácích dřevin.

11.4.2018 16:40:00 | přečteno 773x | petra.karesova | Celý článek
 

Kompostéry Řevnice

Odpovědný referent: Bohdana Slámová

Cílem projektu je efektivní využití biologicky rozložitelného odpadu (bioodpadu) jeho zkompostováním a následné využití této na živiny bohaté hmoty, čímž se sníží množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládky a podpoří se domácí kompostování.

16.3.2018 12:49:38 - aktualizováno 19.3.2018 13:22:04 | přečteno 880x | petra.karesova | Celý článek
 

Obnova lesa po kalamitě

Cílem projektu bylo obnovit cca 6,74 ha lesní plochy po kalamitě způsobené v únoru 2016 těžkým mokrým sněhem.

11.5.2018 12:16:10 | přečteno 564x | petra.karesova | Celý článek
 

Rekonstrukce Lesního divadla Řevnice – etapa I

Cílem projektu bylo v areálu Lesního divadla zrekonstruovat zázemí pro účinkující.

11.5.2018 12:09:13 | přečteno 622x | petra.karesova | Celý článek
 

Úprava pěší stezky „Burešovka“ – I. etapa

Cílem projektu je úprava I. etapy pěší naučné stezky „Burešovka“ od jejího začátku u  louky Červených po Trachtovnu (viz příloha) v délce 0,5km a jeho součástí je instalace řady prvků návštěvnické infrastruktury.

11.4.2018 15:06:24 | přečteno 1125x | petra.karesova | Celý článek
 

Úprava nároží ZŠ Řevnice – 2. stupeň

Cílem projektu bylo revitalizovat a zobytnit veřejný prostor, navazující na ulice Školní + Legií a na vstupy do školy, jejího areálu a jídelny. Dále umístit sem informační tabuli Fabiánovy naučné stezky a zmenšený model dalších 12 zastavení. Nacházela se zde původní terasa se schodištěm – obojí v havarijním stavu, zanedbaná zeleň a odpadové hospodářství ZŠ.

2.5.2018 17:52:04 | přečteno 1234x | petra.karesova | Celý článek
 
Vytvořeno 13.1.2017 11:46:37 | přečteno 1453x | petra.karesova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load