Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Připravované projekty/dotace

Architektonická soutěž na nový pavilon ZŠ - prezentace

Pořadatelem veřejné architektonické soutěže na nový pavilon ZŠ je společnost MOBA. 
Prezentace je v odkazu ZDE 

20.3.2023 16:23:59 | přečteno 291x | petra.karesova | Celý článek
 

Fotovoltaická elektrárna Řevnice - areál skládky

Studie proveditelnosti FVE Řevnice - ke stažení ikona souboruZDE 

1.11.2022 10:30:30 | přečteno 251x | petra.karesova | Celý článek
 

„II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce – 2.etapa“

Projekt rekonstrukce silnice II/115 Řevnice -Vižina,2.etapa  bližší informace k projektu naleznete v Ruchu č.4/2021 kde k tomuto tématu vyšel obsáhlý článek.

12.4.2021 8:54:40 | přečteno 1188x | petra.karesova | Celý článek
 

Pěší cesta přes Vrážku do Třebaně

Studie řeší pěší cestu přes Vrážku spojující obce Řevnice a Zadní Třebaň.  Vyzdvihuje charakter místa jako rozhraní mezi Českým krasem a Hřebeny a ponechává mu ráz pestré krajiny pro lidi i zvířata.  Studie řeší jak body  zastavení s výhledy, tak i zadržování dešťové vody v krajině. Další stupeň projektové dokumentace je odvislý od směny dotčených pozemků s církvemi.


31.8.2020 11:50:33 | přečteno 516x | petra.karesova | Celý článek
 

Regenerace prameniště Kejná

Odpovědný referent: Michal Kliner

Cíl projektu: Podpora posílení a budování zdrojů pitné vody ve městě. Projekt řeší výměnu zastaralých a nevyhovujících částí jímacích prvků a vzdouvací zídky, opravu ochranné zdi a zajištění koryta vodoteče proti erozi.
Autorem projektu je firma Vodní zdroje a.s. 

12.8.2020 10:33:56 | přečteno 449x | petra.karesova | Celý článek
 

Rekonstrukce a výstavba nového veřejného osvětlení

Odpovědný referent: Michal Kliner 

Cíl projektu: V lokalitě Pod Selcem bude provedena příprava pro odstranění nadzemního vedení NN a zrušení stávajících sloupů. Nové kabely budou přiloženy do výkopů kabelů ČEZu, a nových výkopů. Celkem bude osazeno 28 nových bezpaticových stožárů VO. Projekt a stavbu řeší firma ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.

12.8.2020 10:29:28 | přečteno 520x | petra.karesova | Celý článek
 

Rekonstrukce zeleně v areálu hřbitova

Odpovědný referent: Ing. Mojmír Mikula 

Cíl projektu: Projekt řeší inventarizaci dřevin a dendrologický posudek. Navrhuje odstranit veškeré zeravy,jalovce,neperspektivní dřeviny a doplnit areál opadavými listnatými stromy. Meziřadí hrobů řeší jednodruhový živý plot. Projekt dále řeší etapizaci a technologii kácení včetně způsobu a doby nové výsadby. Autorkou projektu je Ing. Hana Skalková

12.8.2020 10:06:20 | přečteno 370x | petra.karesova | Celý článek
 

Bezpečný chodník v Rovinské

Odpovědný referent: Michal Kliner

Cíl projektu: Nový chodník, úprava parkování a nové kontejnerové stanoviště v Rovinské ulici. Autorkou studie je Ing. Arch. Daria Balejová

12.8.2020 9:52:50 | přečteno 349x | petra.karesova | Celý článek
 

Single track Řevnice

Odpovědný referent: Ing. Mojmír Mikula 

V souladu s rekreační funkcí lesa je připravován projekt Singletrack , jehož cílem je nastavit pravidla pro pohyb cyklistů v lese a také podpořit cestovní ruch, který bude mít pozitivní vliv pro rozvoj služeb ve městě.


8.4.2019 16:02:37 | přečteno 2353x | petra.karesova | Celý článek
 

Rekonstrukce povrchů na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

Cíl projektu - Zklidněním dopravy a rekonstrukcí povrchů na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad by zde měl být při zachování tradičních hodnot vytvořen kvalitní veřejný prostor, bezbariérový a prostupný, s jasně definovanými pravidly pro parkování.

2.5.2018 17:41:31 - aktualizováno 3.2.2021 11:50:15 | přečteno 1279x | petra.karesova | Celý článek
 
Vytvořeno 13.1.2017 11:46:16 | přečteno 3730x | petra.karesova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load