Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Seznam podkladů pro územní souhlas - přípojky kanalizace/voda/elktro/plyn


SEZNAM PODKLADŮ PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS - PŘÍPOJKY KANALIZACE/VODY/ELEKTRO/PLYNU

Řevnice

Lety

1.

dokumentace stavby ve 2 (pro kat. území Lety ve 3) vyhotoveních

x

x

2.

souhlasy vlastníků sousedních pozemků se záměrem, jen těch, kteří jsou do 2m od záměru (písemný souhlas na situaci stavby, je třeba od všech dotčených vlastníků)

x

x

3

souhlas vlastníka pozemku s umístěním stavby (pokud je odlišný od žadatele a není jím obec - např. pokud je pozemek pod komunikací v soukromém vlastnictví). Pokud je navíc pozemek stavby zatížen zástavním právem, je třeba doložit souhlas banky.

x

x

4.

Vyjádření správců inženýrských sítí z hlediska existence vedení na pozemcích, kde má být stavba uskutečněna a to vč. pozemků pro uložení přípojek

x

x

 

Cetin, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Tel: +420 238 461 111, ID datové schránky společnosti: qa7425t

x

x

 

Gridservices, s r.o. (dříve RWE) Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Www.rwe-gasnet.cz

x

x

 

ČEZ - Distribuce, Teplická 874/8, 40502 Děčín 4, www.cezdistribuce.cz, https://geoportal.cezdistribuce.cz

x

x

 

EKOS ŘevnIce, spol s.r.o., Na Bořích 1077, 25230 Řevnice, www.ekos-revnice.cz

x

 

 

AQUACONSULT, spol. s r.o., Dr. Janského 953, 25228 Černošice, www.aquaconsult.cz

 

x

 

Město Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 25230 Řevnice, www.revnice.cz (osvětlení)

x

 

 

SUNNYMONT s r.o., Hostomice 221, 267 24 - správce VO Lety

 

x

5.

Souhlas provozovatele s napojením objektu na (podle druhu sítě, na kterou se napojujete):

x

x

 

vodovodní a kanalizační síť pro Řevnice: EKOS Řevnice, spol s.r.o., Na Bořích 1077, 25230 Řevnice, www.ekos-revnice.cz

x

 

 

vodovodní a kanalizační síť pro Lety: AQUACONSULT, spol. s r.o., Dr. Janského 953, 25228 Černošice, www.aquaconsult.cz + souhlas obce Dobřichovice (vlastník ČOV)

 

x

 

ELEKTRO: ČEZ - Distribuce, Teplická 874/8, 40502 Děčín 4, www.cezdistribuce.cz

 

 

 

PLYN: Inogy (RWE GasNet), s r.o., Klíšská 940/96, Klíše 40117 Ústí nad Labem, www.rwe-distribuce.cz

x

x

 

TELKOM. SÍTĚ: Cetin, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Tel: +420 238 461 111, ID datové schránky společnosti: qa7425t

x

x

6.

v případě zásahu do komunikace: Městský úřad Řevnice / Obecní úřad Lety povolení zvl. užívání místní komunikace  (kromě silnic II.tř.)

x

x

pozn. - u některých pozemků v Letech je správcem sítí firma Ekos Řevnice - informace Vám podají buď správci, nebo obec

jak mají žadatelé postupovat v případě projednání kanalizační/vodovodní/jiné přípojky:

1.

Nechat si zpracovat projekt přípojky (pro nás ani nemusí být od autorizované osoby, pokud splní následující)

2.

Získat souhlasy vlastníků pozemků (tab.viz bod 2, příp. bod 3)

3.

Pro místo stavby zajistit vyjádření správců sítí o existenci sítí (viz tabulka a kontakty viz bod 4) – lze po internetu

4.

Získat souhlas provozovatele sítě, na kterou se  plánuje žadatel připojit (bod 5)

5.

Pokud není přípojka již vyvedena na pozemek žadatele (někdy v rámci řadu bývá) a bude se napojovat v komunikaci, pak zajistit dle tab. Bod 6

6.

Pročíst si vyjádření správců, jestli pro žadatele nevyplývají nějaké další povinnosti (např. projednat souhlas Dobřichovické ČOV, získat souhlas s činností v ochranném pásmu či upravit např. průměr navržené šachty)

7.

Pokud vše žadatel má, přinese na stavební úřad s vyplněnou žádostí ("oznámení záměru")

Vytvořeno 8.10.2018 15:03:43 | přečteno 11437x | petra.karesova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load