Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Povinné informace

Povinné informace podle standardu ISVS 

1. Oficiální název:
Řevnice
2. Důvod a způsob založení:
Podle zákona o obcích č. 128/2000 jsou Řevnice městem. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je Rada města a Zastupitelstvo města. V čele městského úřadu stojí starosta Ing. Tomáš Smrčka a místostarostové Ing. Petr Hartmann a Ing. Petr Kozák
3. Organizační struktura:

Výkonný orgánem v oblasti samostatné působnosti na úrovni města je pětičlenná Rada, dohromady se Zastupitelstvem města je to 15 lidí. V čele Rady a Zastupitelstva města je starosta Ing. Tomáš Smrčka. Jeho zástupcem je 1. místostarosta  Ing.Petr Hartmann
Nadřízeným všech pracovníků úřadu je starosta. Vedoucí odborů pak řídí příslušné pracovníky odborů.

4. Kontaktní spojení:

Adresa: Městský úřad Řevnice, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice

Úřední hodiny: Pondělí: 7:30 - 12.00  13.00 -18:00, Středa 7:30 - 12.00  13.00 - 18:00

Telefonní číslo: 313 104 215 

Adresa internetové schránky: www.revnice.cz

Adresa e-podatelny : pod@revnice.cz  - formulář pro zaslání zprávy přes e-podatelnu  

5. Případné platby můžete poukázat:
číslo účtu 388051399/0800
všechny poplatky se od 1.1.2010 poukazují na výše uvedený účet
6. IČO: 00241636
datová schránka:

t8fbbrn

7. DIČ:
CZ00241636
8. Dokumenty:

Seznam hlavních dokumentů:

Rozpočet:

ikona souboru2006ikona souboru2007, 2008 ,2009, ikona souboru2010
ikona souboru2011, ikona souboru2012ikona souboru2013ikona souboru2014ikona souboru2015
ikona souboru2016 ikona souboru2017 ikona souboru2018 ikona souboru2019 ikona souboru2020 ikona souboru2021
ikona souboru2022

Závěrečný účet města : 

9. Informace podle zákona číslo 106/1999 Sb.

Žádost o informace je možno podat v podatelně Městského úřadu.
Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod, v čl. 17.
Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.
Žadatel nemusí prokazovat ani sdělovat právní či jiný zájem na sdělení informace.
Město Řevnice poskytuje informace
- na úřední desce MěÚ prostřednictvím obecního rozhlasu
- na internetových stránkách
- na zasedáních zastupitelstva obce
- telefonicky
- osobně pracovníky MěÚ
- písemně na základě žádosti (lze i elektronickou poštou)  


Přehled zaslaných dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. + odpovědi

10. Příjem žádostí a dalších podání:

V podatelně Městského úřadu. Pracovnice podatelny Vám pak doporučí nejvhodnější postup, nebo kompetentní pracovníky, event. vedoucí odborů. Případně, pokud je potřebujete, vydá patřičné formuláře. Pokud Vaše podání neobsahuje podněty ve správním řízení, je možno použít též elektronickou podatelnu.
11. Opravné prostředky
Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů MěÚ a orgánů města se může zpravidla odehrávat v těchto úrovních:
1. Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů Městského úřadu
2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města
3. Soudní přezkoumání
12. Formuláře
Formuláře lze získat v podatelně Městského úřadu.
Pro vyhledání a tisk formulářů používáme také tzv. formulářový server. Zde najdete vše co hledáte a nejen v oblasti městských a obecních úřadů. K dispozici jsou zde formuláře soudní, celní, pro vyřizování záležitostí na finančních úřadech a mnoho dalších formulářů a úzce specializovaných tiskopisů.
13. Návody na řešení  životních situací:
14. Nejdůležitější používané předpisy:
15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
Při poskytování informací se setkáte s tím, že je občas nutno některý veřejný dokument okopírovat, či hledat veřejně přístupná data v databázích. Za toto se účtují v některých případech zákonem stanovené poplatky, podle příslušného sazebníku. Pak jsou zpoplatňovány také některé úřední úkony, jako například ověřování, výpisy z trestních rejstříků a další.

ikona souboru sazebník úhrad

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.
18. Seznam organizací:
Základní škola Řevnice
Základní umělecká škola Řevnice
Mateřská škola Řevnice
Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 13136x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load