Pořizování nového územního plánu 2014-2022

Zadání územního plánu Řevnice bylo  schváleno dne 15.9.2014.  Na základě schváleného zadání zpracoval Ing. arch. Pavel Hnilička, ČKA 03 126 Návrh územního plánu Řevnice. Společné jednání dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí o Návrhu územního plánu Řevnice se konalo 14.6.2016. Veřejné projednání  Návrhu územního plánu Řevnice se konalo 15.1.2018. Opakované veřejné projednání  Návrhu územního plánu Řevnice se konalo 7.9.2021. Podle vyhodnocení výsledků projednání byl návrh územního plánu upraven.  Upravený návrh se bude v rozsahu těchto úprav projednávat na druhém opakovaném veřejném projednání. Druhé opakované veřejné projednání Návrhu územního plánu Řevnice se bude konat ve čtvrtek 12. května 2022 od 18:00 hodin v KINO ŘEVNICE, Opletalova 89, Řevnice (viz. Veřejná vyhláška - Oznámení o konání druhého opakovaného veřejného projednání a doručení Návrhu územního plánu Řevnice

Upravený návrh územního plánu Řevnic pro opakované veřejné projednání si můžete prohlédnout na stránkách pořizovatele (ORP Černošice) – zde 

S upraveným a posouzeným Návrhem územního plánu Řevnice je možno se seznámit i v papírové podobě v kanceláři odboru územního plánování MÚ Černošice, Karlštejnská 259, Černošice, v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v jiný den po telefonické dohodě nebo na Městském úřadě Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice (v úřední hodiny v pondělí a ve středu 7:30 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hodin, v jiný den po telefonické dohodě na tel. 257 720 157 nebo 313 104 211 nebo e-mail : starosta@revnice.cz)

Písemné námitky a připomínky se podávají přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 19.5.2022 včetně.  Námitky, připomínky i stanoviska dotčených orgánů je možné uplatnit pouze proti těm částem návrhu územního plánu, které byly po posledním veřejném projednání změněny. Měněné části návrhu, ke kterým lze uplatnit stanoviska, námitky a připomínky, jsou zobrazeny v Návrhu územního plánu Řevnice pro druhé opakované veřejné projednání s vyznačením měněných částí  


Dosavadní kroky:

Následující kroky:

Užitečné dokumenty

Příručka starostům ÚP - Ing. Věslav Michalik, CSc.

Určený zastupitel

Zadání územního plánu ze dne 15.9.2014

Námětová studie Řevnice

Dílna nápadů pro územní plán města Řevnice  11.9. - 13.9.2013 

Videozáznam ze setkání s Ing. arch. Hniličkou 22.1.2015

Prezentace k ÚP 

Rozhovor s arch. Hniličkou po zveřejnění návrhu ke společnému projednání

Architektonická studie -  Za nádražím (brownfield býv. Eurovie) 

Územní plán Řevnice - Průzkumy a rozbory  - Pavel Hnilička Architekti, s.r.o. 

textová část 

příloha - hodnoty

příloha - závady

zákres do mapy stabilního katastru

zákreso do ortofoto mapy