ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Řevnice z Hvíždince

Řevnice z Hvíždince

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice

Mapa webu

Město Řevnice - Úvodní strana
 Město
  Řevnice - základní údaje, historie
   Historie města Řevnice
   Sochorova hrobka
   Čestní občané města Řevnice
  Povinné informace
  Městská policie
  Technické služby
   Technické služby
   Údržba
    Zimní údržba
    Údržba zeleně
    Údržba veřejného osvětlení
   Odpady
    Druhy odpadů a nakládání s odpady
    Třídění odpadů ve městě
    Sběrný dvůr EKOS
  Školství
   Školy zřízené městem
    Základní škola
   Ostatní školská zařízení
  Kultura
   Lesní divadlo
   Městská knihovna
   Kino Řevnice
  Sport
   Sportovní kluby a sdružení
   Tenis - Sportclub Řevnice
  Spolky a kluby
  Pečovatelská služba
  Podnikatelský servis
  Městský les
  Fotogalerie
   FOTOGALERIE
  Aktuality
   Uzavření pěší cesty v ulici Pod Lipami
   Ukliďme Řevnice v sobotu 8. dubna
   Rekonstrukce železničního mostu na \"objížďce\" - dopravní omezení
   Svoz bioodpadu 22.3. a 24.3.2017
   Ukončení nařízení Státní veterinární správy v souvislosti s ptačí chřipkou
   Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na bio odpad 2017
   Opakované výběrové řízení - EKOS -Doprava odpadních vod na čistírnu v Řevnicích
   Schválené žádosti o granty na rok 2017
   Výluky na trati Praha -Beroun ve dnech 3.3. - 26.3.2017
   Výzva k podání žádostí o dotace z rozpočtu města Řevnice
   Rozhodnutí - povolení ke kácení stromů
   Poskytování finančního příspěvku z rozpočtu města Řevnice na úhradu nákladů za vývoz jímek
   Místní poplatky za svoz odpadu a poplatky ze psů 2017
   Oznámení finančního úřadu -novinka pro rok 2017 v placení daně z nemovitých věcí
   Nalezený pes
   Nové webové stránky
   Rekonstrukce části ulice Žižkova
   Adresář řevnických podnikatelů a služeb
   Informace MV - Jak je to s cestovními doklady pro děti?
   Návrh územního plánu Řevnic pro společné jednání
 Úřad
  Úřední hodiny
  Telefonní seznam
  Organizační struktura
  Úřední deska
   Úřední deska
   Úřední deska k 30.6.2016
   Úřední deska - 2012
  Volná pracovní místa
   Volná pracovní místa
   Ukončená výběrová řízení
  Formuláře ke stažení
  Potřebuji vyřídit
  Chci oznámit
  Odběr SMS
  Směrnice
  E-podatelna
 Samospráva
  Zastupitelstvo
   Zastupitelstvo
   Jednací řád ZM
   Zápisy ze zastupitelstva
    Zápisy z jednání zastupitelstva města v roce 2017
    Zápisy z jednání Zastupitelstva města v roce 2016
    Zápisy z jednání Zastupitelstva města v roce 2015
    Zápisy z jednání Zastupitelstva města v roce 2014
    Zápisy ze Zastupitelstva (2002 - 2013)
  Rada města
   Rada města
   Jednací řád RM
   Výpisy ze zápisů z jednání Rady města Řevnice
    Výpis ze zápisu z jednání rady města 2017
    Zápisy z Rady města 2016
    Výpis ze zápisu jednání Rady města - archiv
  Výbory města
   Kontrolní výbor
    Zápisy ze zasedání KV
   Finanční výbor
    Zápisy ze zasedání FV
  Komise města
   Kulturní komise
    Zápisy ze schůzí 2015
   Sociálně zdravotní komise
   Letopisecká komise
   Přestupková komise
   Komise pro životní prostředí
    Statut, jednací řád, zápisy 2015
   Dopravní komise
    Statut, zápisy, stanoviska
   Stavebně urbanistická komise
    Statut a zápisy
   Komise pro Obnovu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
    Zápisy ze schůzí komise
   Komise pro přípravu přestavby sběrného dvora, přípravu nové VHS a přípravu změn ve spol. EKOS s.r.o.
    Zápisy ze schůzí komise
  Pracovní skupiny
   Pracovní skupina pro rozvoj školské infrastruktury
  Rozpočet města
   Rozpočet
    Rozpočet 2017
   Rozpočtová opatření
    Rozpočtová opatření 2017
   Rozpočtový výhled
    Rozpočtový výhled 2016 - 2018
   Plán investic
  Projekty/Dotace
   Připravované projekty/dotace
    Úprava přednádražního prostoru II. etapa
    Rekonstrukce povrchů na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
    Úpravy nároží ZŠ Řevnice
   Realizované projekty/dotace
   Dokončené projekty/dotace - ARCHIV
    Rekonstrukce části ulice Žižkova
    Přístavba základní školy Řevnice
    Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích
    Komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice
    Stavební úpravy a přístavba Mateřské školy v Řevnicích.
  Veřejné zakázky / Výběrová řízení
  Smlouvy a objednávky
   Zveřejňované smlouvy a objednávky od 1.1.2015
  Obecně závazné vyhlášky města Řevnice
   Platné
   Zrušené
  Granty
   Grantové řízení 2017
  Územní plán
   Územní plán
   Příprava nového územního plánu
   Platný územní plán
  Strategický plán
  VOLBY
   Volby - archiv
 Kultura/Sport/Volný čas
  Slavnosti Morany
 
 
load