Mapa webu

Město Řevnice - Úvodní strana
 O Řevnicích
  Řevnice - základní údaje, historie
   Historie města Řevnice
   Sochorova hrobka
   Čestní občané města Řevnice
  Povinné informace
  REFERENDUM
   Referendum 2021
   Referendum 2020
    DŮLEŽITÉ DOKUMENTY K VYHLÁŠENÉMU REFERENDU
  COVID -19 Informace
   Nový web Středočeského kraje o očkování - statistiky, data, nejčastější otázky a odpovědi
   Informace k registraci očkování seniorů 80+
   Zdůvodnění proč se dělají opatření MZ
   Antivirové desatero
   Informace Městského úřadu Černošice ze sociální oblasti / říjen 2020
  Městská policie
  Technické služby
   Technické služby
   Údržba
    Údržba nezpevněných komunikací
    Zimní údržba
    Údržba zeleně
    Údržba veřejného osvětlení
   Odpady
  Hřbitov
  Mapový portál města Řevnice
  Sociální služby
   Pečovatelská služba
   Hospic knížete Václava , o.p.s.
   Univerzita 3. věku
  Školství
   Školská zařízení
   Školy zřízené městem
    Základní škola
   Dětská skupina Řevnice
   Ostatní školská zařízení
  Podnikatelský servis
  Fotogalerie
   FOTOGALERIE
  Aktuality
   Oslavy výročí 770 let města Řevnice
   Zákal na vodovodní síti - Řevnice, 7.8.2023
   Legiovlak v Řevnicích
   Informace o konání zasedání Zastupitelstva města Řevnice č.5
   Odstávky elektrické energie - září 2023
   Architektonická soutěž na nový pavilon ZŠ - prezentace
   Vstupenky na koncert Pardubické komorní filharmonie k zakoupení on-line
   Výskyt divokých prasat v lokalitě za Vodou
   Vyjádření Města Řevnice ke kácení v Selci
   Potřebujete konzultaci k žádosti o příspěvek na bydlení?
   Žádosti o dotace z rozpočtu města Řevnice v roce 2023 je možné podávat od 1.3.2023
   Místní poplatky za svoz odpadu a poplatky ze psů 2023
   ODBĚROVÉ MÍSTO V ŘEVNICÍCH TESTUJE NOVĚ I CHŘIPKU A, B a RS VIRY
   Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Města Řevnice
   Koaliční smlouva o spolupráci pro období 2022 - 2026
   Významné ocenění
   Město získalo mimořádnou odměnu za třídění vysloužilých elektrospotřebičů
   Oprava veřejného osvětlení
   Ohlédnutí za koncertem Filharmonie v lese 2022
   Volby do Zastupitelstva města Řevnice a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR – oznámení o době a místě konání
   AMNESTIE SANKCÍ EXEKUCE – využijte MILOSTIVÉ LÉTO II
   Oznámení pro občany - Sběrný dvůr -nová otevírací doba
   Náborový leták Celního úřadu hl.města Prahy
   Veřejná výzva na obsazení pracovního místa - Referent správního odboru
   SCHVÁLENÉ ŽÁDOSTI O GRANTY NA ROK 2022 - 1. kolo +2.kolo
   VYBUDOVÁNÍ BEZPEČNÝCH CYKLOTRAS VE MĚSTĚ ŘEVNICE – ETAPA I
   Čipování nádob na odpad
   Prohlášení k zápisům do prvních tříd Základní školy Řevnice, Školní 600, 252 30
   Poděkování radních města Řevnice a aktuální informace související s pobytem uprchlíků z Ukrajiny
   Výzva spoluobčanům Řevnic k nabídkám ubytování obyvatelům Ukrajiny
   Žádost o součinnost při evidenci občanů Ukrajiny
   Informace pro obce a české i ukrajinské občany v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny
   Oznámení o změně - UKONČENÍ ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI EKOS ŘEVNICE - 31.12.2021
   AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID 19
   Informace provozovatele veřejné dopravy Středočeského kraje
   Výběrové řízení vypsaná na práce v městském lese
   Oznámení o přestěhování kanceláře stavebního úřadu
   „Milostivé léto“ – informace pro dlužníky města Řevnice (zejména poplatků za odpad a psy)
   Pomoc pro obyvatele postižené pádem Bohemia Energy.
   Praktické informace k dodávkám elektřiny a plynu v případě ukončení činnosti stávajícího dodavatele
   Založení komunální odpadové společnost POBERO, s.r.o
   SDH Řevnice - sběr železa
   Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
   Výsledky místního referenda 2021
   Informace pro zájemce o očkování proti COVID -19 - Mobilní očkovací tým
   Novela stavebního zákona - přehledné informace
   Uzavření průchodu Havlíčkovými sady
   Doplnění informací k článku - Projekt optimalizace trati -RUCH 5/2021
   Důležité upozornění pro poplatníky -změna variabilních symbolů pro platby za odpady a psy
   Lékař pro děti a dorost v Sádecké - informace pro rodiče
   Nabídka prodeje palivového dřeva z řevnického lesa
   Možnost podání žádosti k realizaci domovních přípojek od 19.8.2019
   Zaregistrujte se do nového informačního systému Mobilní rozhlas
   Změny v organizaci ukládání tříděného odpadu
   Nové webové stránky - www.bezpecnaprahazapad.cz
   Poskytování finančního příspěvku z rozpočtu města Řevnice na úhradu nákladů za vývoz jímek
   Informace MV - Jak je to s cestovními doklady pro děti?
 Radnice
  Samospráva
   Územní plán
    Územní plán 2022
    Územní plán - archivní materiály
     Starý územní plán a jeho změny 1995 - 2022
     Pořizování nového územního plánu 2014-2022
   Projekty/Dotace
    Připravované projekty/dotace
     Architektonická soutěž na nový pavilon ZŠ - prezentace
     Fotovoltaická elektrárna Řevnice - areál skládky
     „II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce – 2.etapa“
     Pěší cesta přes Vrážku do Třebaně
     Regenerace prameniště Kejná
     Rekonstrukce a výstavba nového veřejného osvětlení
     Rekonstrukce zeleně v areálu hřbitova
     Bezpečný chodník v Rovinské
     Single track Řevnice
     Rekonstrukce povrchů na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
     Rekonstrukce budovy Staré školy v Řevnicích č.p. 64
     Dispoziční řešení chodníků a přilehlých parkovacích stání, přechody pro chodce podél silnice II/116
    Realizované projekty/dotace
     OCHRANA MZD 2020
     Rekonstrukce povrchů a hospodaření se srážkovými vodami v lokalitě Řevnice – Vrážka
     Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu Města Řevnice
     Revitalizace tůní
     Úprava chodníku před I.stupněm ZŠ v Revoluční ulici
     Revitalizace nádražního skladu (Dřevák)
     Obnova lesních porostů po kalamitě
     Vybudování a provoz dětské skupiny Řevnice
     Zateplení a částečná rekonstrukce bytového domu v Řevnicích č.p. 27
     Zateplení a částečná rekonstrukce budovy Městského úřadu Řevnice č.p. 74
     Dostupné,bezpečné a atraktivní město Řevnice
     Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Řevnice (odborné učebny)
     Vybavení odborných učeben – Základní škola Řevnice
     Výstavba a modernizace terminálu – přestupního uzlu – město Řevnice – II. etapa
     Sběrný dvůr Řevnice
     Stavební úpravy stanice HZS v Řevnicích
     Rekonstrukce lesní cesty „Lesní divadlo“
     Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů
    Dokončené projekty/dotace - ARCHIV
     Přívětivě komunikující město Řevnice
     STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU – HASIČSKÁ ZBROJNICE ŘEVNICE č.p. 174
     Retence vody u ZŠ v Řevnicích
     Vybudování bezpečných cyklotras ve městě Řevnice – etapa I
     Rozšíření hřbitova a rekonstrukce smuteční síně
     Relaxační louka za vodou – místo pasivního odpočinku
     Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně v katastru města Řevnice – etapa II.
     Kompostéry Řevnice
     Obnova lesa po kalamitě
     Rekonstrukce Lesního divadla Řevnice – etapa I
     Úprava pěší stezky „Burešovka“ – I. etapa
     Úprava nároží ZŠ Řevnice – 2. stupeň
     Rekonstrukce malé vodní nádrže Pišťák
     Rekonstrukce části ulice Žižkova
     Přístavba základní školy Řevnice
     Vybavení odborných učeben v přístavbě ZŠ Řevnice
     Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích
     Komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice
     Stavební úpravy a přístavba Mateřské školy v Řevnicích.
    Koncepční projekty
     Svoz a likvidace odpadu \"DOOR TO DOOR SYSTEM\"
     Studie proveditelnosti fotovoltaické elektrárny
     Dopravní studie
     Pasport veřejného osvětlení
     Kamerový systém
     Povodňový plán
     Koncepce rozvoje sportu
     Pasport veřejné zeleně
     Optimalizace trati Praha - Beroun (Řevnice)
     Podpora bezpečné cyklodopravy v Řevnicích
     Dopravní generel rozšířeného centra města
   Rozpočet města
    Rozpočet
     Rozpočet 2023
     Rozpočet 2022
     Rozpočet 2021
     Rozpočet 2020
     Rozpočet 2019
     Rozpočet 2018
     Rozpočet 2017
    Rozpočtová opatření
     Rozpočtové opatření 2023
     Rozpočtová opatření 2022
     Rozpočtová opatření 2021
     Rozpočtové opatření 2020
     Rozpočtové opatření 2019
     Rozpočtová opatření 2018
     Rozpočtová opatření 2017
    Rozpočtový výhled
     Rozpočtový výhled 2023 - 2024
     Rozpočtový výhled 2019 - 2021
     Rozpočtový výhled 2016 - 2018
    Plán investic
   Rada města
    Rada města
    Jednací řád RM
    Výpisy ze zápisů z jednání Rady města Řevnice
     Výpis ze zápisů jednání rady města 2023
     Výpisy ze zápisů jednání rady města 2022
     Výpis ze zápisu z jednání rady města 2021
     Výpis ze zápisu z jednání rady města 2020
     Výpis ze zápisu z jednání rady města 2019
     Výpis ze zápisu z jednání rady města 2018
     Výpis ze zápisu z jednání rady města 2017
     Zápisy z Rady města 2016
     Výpis ze zápisu jednání Rady města - archiv
   Zastupitelstvo
    Zastupitelstvo
    Jednací řád ZM
    Zápisy ze zastupitelstva
     Zápisy ze zasedání zastupitelstva města v roce 2023
     Zápisy ze zasedání zastupitelstva města v roce 2022
     Zápisy ze zasedání zastupitelstva města v roce 2021
     Zápisy ze zasedání zastupitelstva města v roce 2020
     Zápisy ze zasedání zastupitelstva města v roce 2019
     Zápisy ze zasedání zastupitelstva města v roce 2018
     Zápisy ze zasedání zastupitelstva města v roce 2017
     Zápisy z jednání Zastupitelstva města v roce 2016
     Zápisy z jednání Zastupitelstva města v roce 2015
     Zápisy z jednání Zastupitelstva města v roce 2014
     Zápisy ze Zastupitelstva (2002 - 2013)
   Komise města
    Povodňová komise
     Zápisy - povodňová komise
     Projekty a dokumentace - povodňová činnost
    Kulturní komise
     Zápisy ze schůzí kulturní komise období 2022 - 2026
     Zápisy ze schůzí kulturní komise 2018 - 2022
     Zápisy ze schůzí komise v období 2014 - 2018
    Sociální komise
     Zápisy ze schůzí sociální komise období 2022 - 2026
    Letopisecká komise
     Zápisy ze schůzí Letopisecké komise
    Energetická komise
     Zápisy ze schůzí energetické komise období 2022 - 2026
    Komise pro územní rozvoj
     Zápisy ze schůzí komise pro územní rozvoj období 2022 - 2026
    Komise pro životní prostředí
     Zápisy ze schůzí komise pro životní prostředí období 2022 - 2026
     Zápisy ze schůzí komise pro životní prostředí - volební období 2018 - 2022
     Statut, jednací řád, zápisy období 2014 - 2018
   Výbory města
    Kontrolní výbor
     Zápisy ze schůzí kontrolního výboru - volební období 2022 - 2026
     Zápisy ze schůzí kontrolního výboru - volební období 2018 - 2022
     Zápisy ze schůzí kontrolního výboru - volební období 2014 -2018
    Finanční výbor
     Zápisy ze schůzí finančního výboru - volební období 2022 - 2026
     Zápisy ze schůzí finančního výboru - volební období 2018 - 2022
     Zápisy ze schůzí finančního výboru - volební období 2014 - 2018
   Výběrová řízení/ Veřejné zakázky
    Veřejné zakázky / Výběrová řízení
   Smlouvy a objednávky
    Zveřejňované smlouvy a objednávky od 1.1.2015
   Pracovní skupiny
    Pracovní skupina pro rozvoj školské infrastruktury
  Úřední hodiny
  Telefonní seznam
  Organizační struktura
  Úřední deska
   Úřední deska
   Úřední deska do 30.6.2016
   Úřední deska - 2012
  Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Řevnice
   TECHNICKÉ PŘEDPISY MĚSTA
  Volná pracovní místa
   Volná pracovní místa
   Ukončená výběrová řízení
  Potřebuji vyřídit
  VOLBY
   Volba prezidenta republiky 2023
   Volby do zastupitelstev obcí 2022
   Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2022
   Volby - archiv
  Prohlášení o přístupnosti webových stránek
  Zásady ochrany osobních údajů
 Kultura a sport
  Městská knihovna
  Městské kulturní středisko
  Kino Řevnice
  Městský les
  Turistická oblast Brdy a Podbrdsko
  Turistické informace
  Sport
   Sportovní kluby a sdružení
   Tenis - Sportclub Řevnice
  Granty
   Grantové řízení 2023
   Grantové řízení 2022
   Grantové řízení 2021
   Grantové řízení 2020
   Grantové řízení 2019
   Grantové řízení 2018
   Grantové řízení 2017
  Spolky a kluby
 Potřebuji si zařídit
  E-podatelna
  Chci oznámit
  Formuláře ke stažení
   Formuláře ke stažení
   Formuláře stavební úřad
    Formuláře ke stažení - SÚ
    Seznam podkladů pro územní souhlas - přípojky kanalizace/voda/elktro/plyn
  Odpady a voda
   Sběrný dvůr Řevnice
   Třídění odpadů ve městě
   Sběrný dvůr
   Voda (DBVD)
  Místní poplatky za svoz odpadu a poplatky ze psů

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load