ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice

Aktuality

19.01.2016

Nalezený pejsek !!!

 
15.01.2016

REKONSTRUKCE ULIC - ŠKOLNÍ, MÍROVÁ, LEGIÍ, B.NĚMCOVÉ

 Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, etapa II

 

Slavnostní ukončení projektu, proběhne dne 21.1.2016 v 10.00 hodin. 

 

V říjnu 2015 město Řevnice oficiálně zahájí realizaci projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, etapa II“. Tento projekt CZ.1.15/1.1.00/5a.02068 bude podpořen ROP NUTS II Střední Čechy v max. výši 85 %, tj. 6,5 ml. Kč dotace. Realizace projektu je plánována na období říjen - prosinec 2015. Dodavatelem je firma STRABAG a.s., investorem projektu je město Řevnice.
Projekt řeší komplexní rekonstrukci povrchu části ulice Školní, Mírová, Legií a B.Němcové, které jsou ve velmi špatném technickém stavu. Celková délka rekonstruované trasy činí 540 m.
Touto rekonstrukcí dojde ke zvýšení přehlednosti a bezpečnosti dopravy pro všechny uživatele dotčených komunikací.

SITUAČNÍ VÝKRESY KOMUNIKACÍ - ke stažení ve formátu zip.

Důležité informace k průběhu prací : 

ikona souboruHarmonogram prací 

Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, etapa II

 

Dne 12.10.2015 budou zahájeny práce na realizaci stavby – rekonstrukce povrchu části ulic Školní, Mírová, Legií a B. Němcové. Projektovou dokumentaci vypracovala firma EKIS, spol. s r.o. a dodavatelem stavby je firma STRABAG a.s..

Předpokládaný průběh stavby aktualizovaný k datu 04.12.2015:

4.12.2015 byla zahájena přejímka dokončené stavby. 

18.12. 2015  kolauadace stavby

1/2016 - slavnostní ukončení projektu

 

 

 

26.11. - asfaltování chodníků v ulici Mírová 

27.11. -  asfaltování plochy mezi budovou ZŠ Řevnice a hlavním vchodem do školní jídelny (areál ZŠ)  předpokládaný čas pokládky cca 8 -11  hodin !!!

27.11. - asfaltování ulic Mírová a Školní

30.11. - asfaltování ulic Legií a B. Němcové 

 

 

 

Upozorňujeme občany,že 16.11.2015 bude probíhat frézování ulic Školní, Mírová, Legií a B. Němcové

Ve dnech 18.11. -  20.11.2015 bude v těchto ulicích probíhat pokládka podkladní vrstvy asfaltového povrchu !!! 


B.Němcové
Na základě dobrého výsledku statických zátěžových zkoušek únosnosti podloží komunikace, byla stržena a porovnána vrchní vrstva zemní pláně.
V úseku Mařákova / Sádecká byla po levé straně umístěna nová vpust pro dešťovou vodu, která byla propojena do otevřené vodoteče v Sádecké ulici.
 – probíhají  práce na parkovacích stáních v místě před bytovými domy a následně bude probíhat osazení obrubníků po obou stranách komunikace

Legií
 – bylo dokončeno osazení nových obrubníků
- byl provedena oprava vodovodní přípojky pro areál tenisu

Školní

 - byly dokončeny výkopové práce související s opravou vodovodního řadu v části ulice v úseku Mařákova /Legií

Mírová
Od pondělí 26.10. budou zahájeny práce na výměně obrubníků ve směru od ulice Revoluční

 

Organizace výstavby se neobejde bez částečného omezení dopravního provozu v oblasti - částečná uzavírka pro automobilový provoz a parkování.

Kontaktní osoby:
Městský úřad – Bohdana Slámová, tel.: 702 041 432
Technický dozor investora – Ing. Jaroslav Borák, tel.: 777 676 842
STRABAG a.s. – stavbyvedoucí: Ing. Milan Plachý, tel.: 602 265 560


Omlouváme se za případné komplikace.

Děkujeme občanům za trpělivost a pochopení.

Dne 12.10.2015 bodou zahájeny práce na realizaci stavby – rekonstrukce povrchu části ulic Školní, Mírová, Legií a B. Němcové. Projektovou dokumentaci vypracovala firma Ekis, spol. s r.o. a dodavatelem stavby je firma STRABAG a.s..

Předpokládaný průběh stavby:
12.10. – předání a příprava staveniště, vytyčování sítí

Organizace výstavby se neobejde bez částečného omezení dopravního provozu v oblasti - částečná uzavírka pro automobilový provoz a parkování. Bližší informace o jednotlivých omezeních obdrží obyvatelé rekonstruovaných ulic písemně.

Kontaktní osoby:
Městský úřad – Bohdana Slámová, tel.: 702 041 432
Technický dozor investora – Ing. Jaroslav Borák, tel.: 777 676 842
STRABAG a.s. – stavbyvedoucí: Ing. Milan Plachý, tel.: 602 265 560


Omlouváme se za případné komplikace.

Děkujeme občanům za trpělivost a pochopení.

 

 
11.01.2016

Havárie vody - Malé náměstí

 
01.01.2016

Informace pro občany - změny zákona o evidenci obyvatel k 1.1.2016

Informace k občanským průkazům 


Informace k cestovním pasům 


Informace k výzvám o uložení zásilky na ohlašovně   - týká se občanů s adresou trvalého pobytu na ohlašovně tj. MěÚ Řevnice 

 
31.12.2015

Informace pro občany o uzavření MěÚ Řevnice v období vánočních svátků

 
20.12.2015

Dotazník ke sběru biologicky rozložitelného odpadu v Řevnicích

 
17.12.2015

Provozní doba EKOSu přes vánoční svátky

 
12.12.2015

Adventní setkání seniorů 14. 12. v 9.30

 
07.12.2015

Ztracené štěně !!!!

 
07.12.2015

Adventní trhy a Mikuláš - poděkování

 
novější1 [...] 3 4 5 6 7 8 9 [...] 20 [...] 28 starší
 
 
load