ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice

Aktuality

25.09.2015

Ztracená fenka - odměna nálezci !!!

 
23.09.2015

Crazy Film Fest Řevnice

 
22.09.2015

REKONSTRUKCE ULIC SÁDECKÁ - SOCHOROVA

 Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích

V dubnu 2015 město Řevnice oficiálně zahájilo realizaci projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích“. Tento projekt CZ.1.15/1.1.00/85.01965 bude podpořen ROP NUTS II Střední Čechy v max. výši 85 %, tj. 7,5 ml. Kč dotace. Realizace projektu je plánována na období duben - červenec 2015. Dodavatelem je firma Froněk, spol. s r.o., investorem projektu je město Řevnice.
Projekt řeší komplexní rekonstrukci ulice Sádecká a části ulice Sochorova, které jsou ve velmi špatném technickém stavu. Celková délka rekonstruované trasy činí 900 m.
Touto rekonstrukcí dojde ke zvýšení přehlednosti a bezpečnosti dopravy pro všechny uživatele dotčených komunikací.

Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích


Důležitá informace k průběhu prací: ke dni 29.7.2015

 


Kontaktní osoby:
Městský úřad – Bohdana Slámová, tel.: 702 041 432
Technický dozor investora – Ing. Jaroslav Borák, tel.: 777 676 842
Froněk, spol. s r.o. – stavbyvedoucí: pan Souček, tel.: 737 262 110
případně Ing. Radim Kříž, tel.: 737 255 552


Omlouváme se za případné komplikace.

Děkujeme občanům za trpělivost a pochopení.

UKONČENÍ PROJEKTU : 

Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích.

V srpnu 2015 město Řevnice úspěšně ukončilo realizaci projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích“. Tento projekt CZ.1.15/1.1.00/85.01965 byl podpořen z ERDF prostřednictvím ROP NUTS II Střední Čechy ve výši 80 %, tj. 7,5 ml. Kč dotace. V rámci realizace tohoto projektu byla provedena rekonstrukce komunikací: ulice Sádecké a části ulice Sochorova. Celková délka řešené trasy činila 950 m.
Tyto komunikace zajišťují napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální síť a zajišťují dopravní obslužnost objektů pro vzdělávání a veřejných služeb. Jedná se např. o tyto objekty: Základní škola Řevnice, Zdravotnické zařízení ZZ Sádecká, s.r.o., Dětský diagnostický ústav Řevnice, Trans Hospital Řevnice atd. Rekonstrukce těchto komunikací také přispěla ke zvýšení přehlednosti a bezpečnosti dopravy pro všechny uživatele dotčených komunikací, zejména žáků základní školy.
Slavnostní ukončení projektu proběhne 23. 9. 2015 v 10:00 hodin.


 

 

V pondělí  18.5.2015 bude zahájeno frézování vozovky v ulici Sádecká, upozorňujeme řidiče na ztíženou možnost průjezdu !!!

Předpokládaný další průběh stavby:

Sochorova
25.5. – 12.6. pokračují práce na osazování obrubníků, předpoklad jejich dokončení je druhý týden v červnu
29.5. – dokončení provizorních vjezdů
15.6.– předpokládané dokončení štěrkových vrstev po osazení obrubníků
Po té bude provedena pokládka vrstvy mechanicky zpevněného kameniva, na kterou po technologické pauze cca 10-dnů bude probíhat pokládka dlažby do jemného štěrkového lože


Sádecká
28.5. – z důvodu organizačních změn zahájení vlastních stavebních prací výkopem na zemní pláň v úseku nad Sochorovou ulicí
2.6. - postupné zavážení povrchu štěrkodrtí s následným hutněním v úseku nad Sochorovou ul.
od 8.6. - dokončení štěrkové podkladní vrstvy a zahájení prací na osazování obrubníků. Po tomto termínu bude možno v omezené míře vjíždět na soukromé pozemky v úseku nad Sochorovou ulicí.
Ve druhé polovině června bude dokončováno osazení obrubníků.

Upozornění pro občany z ulice V Úvoze a Sádecká (část nad ul. Sochorovou):
Po dobu provádění výkopových prací a zavážení štěrkem bude vjezd do těchto částí ulic omezen nebo i na nezbytně dlouhou dobu znemožněn.


Organizace výstavby se neobejde bez částečného omezení dopravního provozu v oblasti - částečná uzavírka pro automobilový provoz a parkování. Bližší informace o jednotlivých omezeních obdrží obyvatelé rekonstruovaných ulic písemně.

Kontaktní osoby:
Městský úřad – Bohdana Slámová, tel.: 702 041 432
Technický dozor investora – Ing. Jaroslav Borák, tel.: 777 676 842
Froněk, spol. s r.o. – stavbyvedoucí: pan Souček, tel.: 737 262 110
případně Ing. Radim Kříž, tel.: 737 255 552


Omlouváme se za případné komplikace.

Děkujeme občanům za trpělivost a pochopení.

V případě zájmu je možno objednat u zhotovitele (tj. firma Froněk) úpravu vjezdů k soukromým objektům, viz. formuláře níže . Stadnardní provedení úpravy nezpevněných vjezdů, bude provedeno z asfaltového recyklátu jako součást stavby.

ikona souboruPravidla pro výstavbu vjezdu 

Formulář pro výpočet ceny vjezdu

ikona souboruObjednávka - firma Froněk 

 

Plán průběhu stavby ke stažení ZDE

Projektová dokumentace Sádecká  - soubor ve formátu zip

ikona souboruProjektová dokumentace Sochorova  -  soubor ve formátu zip

 
17.09.2015

HOUBY FEST 2015 !!!!

 
12.09.2015

Informace k vítání občánků !!!!

Vítání občánků jinak
S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů nelze vítání občánků pořádat tak, jako dosud. Rodiče nově narozených dětí byli automaticky zváni podle dat poskytnutých matrikou.
Nadále to bude možné jen na základě přihlášky, kterou rodiče získají buď na matrice nebo na webových stránkách města.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku lze odevzdat na matrice, poslat poštou na adresu MěÚ Řevnice, matrika, Nám. Jiřího z Poděbrad 74, 25230 Řevnice nebo poslat mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu matrika@revnice.cz, případně datovou schránkou.
Na základě přihlášky a kontaktech v ní uvedených budou rodiče včas uvědoměni o konání obřadu.
První takto organizované Vítání se bude konat v září a bude se týkat dětí narozených po 30. 1. 2015.

 

Přihláška ZDE nebo ZDE 

 
08.09.2015

Informace k uzavírkám komunikací Všenory, Řitka

 
07.09.2015

ODSTÁVKA VODY - 7.9.2015

 
07.09.2015

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodání traktoru, nosiče kontejnerů, čelní radlice a navijáku "

 
05.09.2015

Rodinný festival Hravě a zdravě

 
02.09.2015

Uzavírka silnice II/115 Řevnice - 5.9.2015 od 10:00 do 22:00 hodin - nám. Krále Jiřího z Poděbrad

 
novější1 [...] 6 7 8 9 10 11 12 [...] 20 [...] 28 starší
 
 
load