Aktuality

Ředitelem ZŠ v Řevnicích se stal Mgr. Tomáš Řezníček
13.04.2016

Ředitelem ZŠ v Řevnicích se stal Mgr. Tomáš Řezníček

Konkurzu se nezúčastnila členka komise určená Krajským úřadem Středočeského kraje, která se den předem omluvila z pracovních důvodů.

Konkurzní komise doporučila radě města ze čtyř přihlášených uchazečů dva vhodné kandidáty na ředitele ZŠ Řevnice a to v tomto pořadí: 1. Mgr. Tomáš Řezníček, 2. Mgr. Simona Škaloudová. Rada města jako zřizovatel na základě doporučení komise jmenovala Mgr. Tomáše Řezníčka ředitelem Základní školy Řevnice s nástupem od 1.7. 2016.

Mgr. Řezníček vystudoval Integrální studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK, byl zástupcem ředitele a ředitelem Dětského domova v Letech. Působil jako vychovatel a pedagog.

Rada města věnovala složení konkurzní komise velkou pozornost. Předsedkyní výběrové komise byla jmenována Hana Ripková členka školské rady. Sedm členů komise dle vyhlášky doplnilo šest odborníků s hlasem poradním jmenovaných zřizovatelem, z toho polovinu odborníků navrhla opozice. Dva z odborníků byli personalisté.

Oba dva vhodní uchazeči, Mgr. Tomáš Řezníček i Mgr. Simona Škaloudová, získali stejný součet hlasů i stejný počet prvních míst. O konečném pořadí tak dle vyhlášky č. 54/2005 Sb. rozhodlo umístění uchazečů v hlasování předsedkyně komise.

Rozhodování komise i přizvaných odborníků bylo věcné, otevřené a především konsensuální. Vedle preference Mgr. Řezníčka se komise neformálně vyslovila pro zachování kontinuity vývoje školy a věří, že své místo zástupkyně ředitele bude nadále zastávat Mgr. Simona Škaloudová. Rada města si velmi váží nasazení, vstřícnosti a stability, kterou osobnost paní Mgr. Simony Škaloudové škole přinesla. Velmi jí i ostatním učitelům děkujeme za zvládnutí nesmírně obtížného období .

Za radu města Tomáš Smrčka

Za konkursní komisi Hana Ripková
 

Složení konkurzní komise včetně odborníků s hlasem poradním - ke stažení ZDE 

Koncepce jednotlivých  uchazečů - ke stažení: 

Jaroslav Melša

Marek Inderka 

Simona Škaloudová

Tomáš Řezníček 

zobrazit více
novější1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 23 starší

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load