ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Volba prezidenta republiky 2023

Umístění volebního stanoviště drive-in Praha-západ

V návaznosti na zákon o zvláštních způsobech hlasování bude tzv. volební drive-in pro osoby v izolaci z důvodu onemocnění COVID-19 zřízení pro okres Praha-západ zřízen na adrese: Řevnice, ul. Havlíčkova, areál hasičské stanice, příjezd ul. Čs. armády (GPS: 49.9124067N, 14.2302508E).


Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky.    VÝSLEDKY   Výsledky Řevnice 

Případné 2. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Pro oba volební okrsky se volební místnost nachází stejně jako v minulých letech v budově Základní školy Řevnice č.p. 600 ve Školní ulici.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků naleznete ikona souboruZDE

Základní informace k volbě prezidenta jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-zakladni-informace-pro-volice.aspx 

ikona souboruVOLBA PREZIDENTA -  telefonní čísla pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránkuHLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ

 

Volič, který nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz příslušný obecní úřad dle svého místa trvalého pobytu.

V případě města Řevnice je možné požádat na matrice Městského úřadu Řevnice.

S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR nebo v zahraničí na zastupitelských úřadech ČR.

 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu těmito způsoby:

 

1. osobně nejpozději ve středu 11. ledna 2023 do 16:00 hodin

Podání osobní žádosti je možné pouze v úředních hodinách.

 

2. zasláním žádosti o voličský průkaz poštou či datovou schránkou. Žádost musí být doručena nejpozději v pátek 6. ledna 2023 do 16:00 hodin.  

Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem.

ID datové schránky města Řevnice: t8fbbrn

NELZE poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!

 

ikona souboruVZOR žádosti o voličský průkaztato žádost se nevyplňuje v případě, že se  o voličský průkaz žádá osobně na městském úřadě

ikona souboruVZOR plné moci pro vyzvednutí voličského průkazu

 

3. přes portál občana – po přihlášení do Portálu občana bude moci volič jednoduše vytvořit žádost a zaslat ji přes datovou schránku příslušnému obecnímu úřadu. Tato žádost musí být doručena nejpozději v pátek 6. ledna 2023 do 16:00 hodin.

 

 

Obecní úřad NEJDŘÍVE ve čtvrtek 29. prosince 2022, voličský průkaz

  • předá osobně voliči nebo

  • předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo

  • zašle voliči na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo na jím uvedenou adresu do zahraničí

 

O vydání voličského průkazu lze požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 25. ledna 2023 do 16:00 hodin.

 

Informace k zápisu do seznamu voličů pro volbu prezidenta a k vydávání voličských průkazů Vám poskytne: 

Alena Váňová -referent správního odboru
tel: 313 104 217
e-mail: matrika@revnice.cz

 

 

INFORMACE PRO ČLENY OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ

 

Zasedání okrskových volebních komisí

První zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční  21. prosince 2022 od 17.00 hodin v budově Městského úřadu Řevnice, 1. patro.

Adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, Řevnice

 

Školení členů okrskových volebních komisí

Povinné školení pro zapisovatele, předsedy a místopředsedy volebních okrskových komisí se uskuteční ve čtvrtek 5. ledna 2023 od 17:00 hodin v černošické hale Věry Čáslavské.

Adresa: Pod školou 447, Černošice

 

 Vytvořeno 9.11.2022 14:14:54 | přečteno 732x | petra.karesova
 
 
load