ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Řevnice z Hvíždince

Řevnice z Hvíždince

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice

Veřejné zakázky / Výběrová řízení

Veřejný profil zadavatele Města Řevnice najdete zde.

 

AKTUÁLNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK 

„Úprava pěší stezky Burešovka – I. etapa“
Datum uveřejnění: 28. listopadu 2016

Lhůta pro podání nabídek : 09.12.2016 do 9.00 hodin 

Zadávací podmínky -  ikona souboruZDE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce  ke stažení  -  ikona souborunávrh smlouvyikona souboručestné prohlášeníikona souboruprojektikona souboruprojekt odpočívadlo , ikona souborumateriál odpočívadlo , ikona souboruslepý rozpočet, ikona souboruadresář stezkaUKONČENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

„Úprava pěší stezky Burešovka – I. etapa“
Datum uveřejnění: 24.října 2016

Lhůta pro podání nabídek : 22.11.2016 do 10.00 hodin (termín prodloužen !!! )

Zadávací podmínky -  ikona souboruZDE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce  ke stažení  -  ikona souborunávrh smlouvyikona souboručestné prohlášeníikona souboruprojektikona souboruprojekt odpočívadlo , ikona souborumateriál odpočívadlo  ikona souboruslepý rozpočet 
"Správa lesa" 

Datum uveřejnění: 10.října 2016

Lhůta pro podání nabídek : 01.11.2016 do 11.00 hodin

Výzva k podání nabídek ke stažení ikona souboruZDE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce  ke stažení  -  ikona souborunávrh smlouvyikona souboručestné prohlášení


Město Řevnice prodává vyřazený nákladní vůz dobrovolného hasičského sboru typ Škoda 706 RTHP CAS 25, cisternová stříkačka. Výrobce Karosa Vysoké Mýto, rok výroby 1979, barva červená
Zájemci o koupi mohou předkládat písemné nabídky s cenou do pondělí 31. 10. 2016 k rukám vedoucího technických služeb. 
Nabídka bude v zalepené obálce a bude obsahovat identifikační údaje kupce, kontakt a nabízenou cenu.

-- 
Ing. Mojmír Mikula Vedoucí technických služeb Město Řevnice Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 252 30 Řevnice E-mail:ts@revnice.cz


Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 

"Rekonstrukce Lesního divadla v Řevnicích - Etapa 2016 "

Datum uveřejnění: 16.09.2016

Lhůta pro podání nabídek : 26.09.2016 do 10.00 hodin

Výzva k podání nabídek ke stažení ikona souboruZDE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce  ke stažení  -  ikona souboruzadávací dokumentaceikona souborunávrh smlouvy o dílo , ikona souboručestné prohlášení
Poptávka žacího traktoru

Město Řevnice poptává žací traktor pro komunální použití a zátěž s parametry neméně v rozsahu dle tabulky v příloze. Součástí předložené nabídky je záruka včasných oprav a mobility – náhradního stroje v případě větší závady. 
Uchazeč předloží vyplněnou přílohu s parametry stroje, vyplněnou a podepsanou vzorovou kupní smlouvu (identifikace dodavatele, typ stroje včetně dalších informací, délku záruky, cena, podpis), seznam nejméně tří realizovaných dodávek stejných nebo obdobných strojů pro komunální použití v posledních dvou letech, včetně telefonických kontaktů na odběratele.
Jediným kritériem posouzení je, po splnění předpokladů uvedených výše, nabídková cena včetně DPH 
Termín dodání do 15 dní od podpisu smlouvy
Nabídku doručte do 17. 5. 2016 do 15:00 hod na adresu Města Řevnic, nám. Kr. Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice, na obálku uveďte „Poptávkové řízení žací traktor“.

Další informace 
Mojmír Mikula, vedoucí technických služeb, ts@revnice.cz; tel.: +420 702 041 425.

ikona souboruSMLOUVA      ikona souboruTECHNICKÉ PARAMETRY 
 

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku

Výběrové řízení na zakázku s názvem „Nákup vybavení – přístavba Základní školy Řevnice“ se přerušuje 
z důvodu úpravy zadávací dokumentace v souladu s metodikou IROP, kde bychom se s touto zakázkou chtěli ucházet o dotaci.

"Nákup vybavení - přístavba ZŠ Řevnice "

Datum uveřejnění: 05.04.2016

Lhůta pro podání nabídek : 15.04.2016 do 10.00 hodin

Výzva k podání nabídek ke stažení  ikona souboruZDE (textová část ZD)  

-Doplňující informace k výběrovému řízení na zakázku: „Nákup vybavení – přístavba Základní školy Řevnice

K bodu č.8. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky se přidává bod d) ve znění:

d) Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelné nebo vyšší kvality.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ke stažení - přílohy ZD  - ikona souboru ZDE (formát zip)

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku 

"Dodání traktoru, nosiče kontejnerů, čelní radlice a navijáku "

Datum uveřejnění: 07.09.2015

Lhůta pro podání nabídek : 21.09.2015 do 10.00 hodin

Výzva k podání nabídek ke stažení ikona souboruZDE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce  ke stažení  -  ikona souboruzadávací dokumentace, ikona souborukupní smlouva, ikona souboručestné prohlášení, ikona souborukrycí list 

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku 

"Přístavba základní školy Řevnice "

Datum uveřejnění: 21.01.2015

Lhůta pro podání nabídek : 19.02.2015 do 10.00 hodin

Výzva k podání nabídek ke staženíikona souboru ZDE

Zadávací dokumentace ke stažení na profilu zadavatele www.uverejnovani.cz

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku 

"Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích"

Datum uveřejnění: 15.12.2014

Lhůta pro podání nabídek : 12.01.2015 do 10.00 hodin

Výzva k podání nabídek ke stažení ZDE

Zadávací dokumentace ke stažení na profilu zadavatele www.uverejnovani.cz

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku 

"Zateplení budovy ZŠ v Řevnicích čp. 600"

Datum uveřejnění: 12.12.2014

Lhůta pro podání nabídek : 05.01.2015 do 12.00 hodin

Výzva k podání nabídek ke stažení ZDE

Zadávací dokumentace ke stažení na profilu zadavatele www.uverejnovani.cz

Poptávka na veřejnou zakázku malého rozsahu

" Rekonstrukce hygienického zázemí  v objektu ZUŠ Řevnice - Zámeček, Mníšecká 29, Řevnice " 

Datum uveřejnění: 01.07.2014

Lhůta pro podání nabídek : 08.07.2014 do 14.00 hodin                              

Podklady pro zpracování nabídky ikona souboruZDE   

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku 

"Rekonstrukce hygienického zázemí v ZŠ Řevnice - I. etapa" 

Datum uveřejnění: 01.07.2014

Lhůta pro podání nabídek : 08.07.2014 do 14.00 hodin        

Výzva k podání nabídek ke stažení ikona souboruZDE

Zadávací dokumentace ke stažení na profilu zadavatele www.uverejnovani.cz

ikona souboruVýběrové řízení na pozici "vedoucí oddělení Technické služby , zařazení pod kanceláří tajemnice " 

Datum uveřejnění: 30.06.2014

Lhůta pro podání přihlášek : 25.07.2014 na adresu Městský úřad Řevnice, k rukám tajemnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30  Řevnice 

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 

"Oprava místních komunikací - ulice Chodská, Čajkovského a Rovinská " 

Datum uveřejnění : 25.06.2014

Lhůta pro podání nabídek:  15.07.2014 do 10.00 hodin              

Výzva k podání nabídek ke staženíikona souboru ZDE

Zadávací dokumentace ke stažení na profilu zadavatele  www.uverejnovani.cz                            

 

Poptávky na provedení prací dokumentace ikona souboruZDE

Rozhodnutím Rady města Řevnice č. 141 ze dne 28. 2. 2014 poptává Město Řevnice cenové nabídky na tyto práce:

1. Retenční hráze na Nezabudickém potoce a oprava vyspárování obložení

2. Retenční hráze v Hrnčířské strouze - oprava objektu č.7

3. Oprava vyspárování obložení Sádecké strouhy

Pokud byste o některou z těchto akcí měl/a zájem, další podrobnosti poskytnepan Jan Kadlec z ekonomického odboru Městského úřadu Řevnice na tel. 603293322, kadlec@revnice.cz
Nabídky prosím odevzdat písemně nebo e-mailem do 18. dubna 2014, termín prohlídky míst plnění bude 3. dubna 2014 v 10.00 hodin, sraz zájemců bude na MěÚ Řevnice (účast na prohlídce potvrďte prosím e-mailem).

 

Výzva k podání závazné nabídky  "Refinacování úveru od ČS a.s. městu Řevnice" 

Datum uveřejnění: 13.01.2014

Lhůta pro podání nabídek : 29.01.2014 do 12.00

Výzva k podání nabídek ke stažení ikona souboruZDE

Zadávací dokumentace ke stažení na profilu zadavatele (viz. odkaz na veřejný profil zadavatele)

Projektová dokumentace "Oprava místních komunikací - ulice Selecká a Raisova"

Datum uveřejnění: 03.10.2013

Lhůta pro podání nabídek: 18.10.2013 do 10.00

Výzva k podání nabídek ke stažení  ikona souboruZDE 

 Projektová dokumentace  "Rekonstrukce místních komunikací v Řevnicích" 

Datum uveřejnění: 20.09.2013

Lhůta pro podání nabídek: 01.10.2013 do 10.00

Výzva k podání nabídek ke stažení ikona souboruZDE + ikona souborupříloha

"Kompostárna EKOS Řevnice"

Datum uveřejnění: 03.09.2013

Lhůta pro podání nabídek: 19.09.2013 do 10.00

Výzva k podání nabídek ke stažení ikona souboruZDE  + ikona souborupříloha 

Projektovou dokumentaci naleznete na veřejném profilu zadavatele (viz výše).

 "Oprava místních komunikací - ul. Tyršova a Revoluční"

Datum uveřejnění: 29.07.2013

Lhůta pro podání nabídek: 06.08.2013 do 10.00

Výzva k podání nabídek ke stažení ikona souboruZDE + vzorové prohlášení uchazeče ikona souboruZDE

Projektovou dokumentaci naleznete na veřejném profilu zadavatele (viz výše). 

 

 

„Zprovoznění nového úseku vodovodního řadu v Selecké ulici v úseku Klicperova – Bezručova“

Datum uveřejnění : 23.05.2012

Lhůta pro podání nabídek : 05.06.2013 do 13.00

Zadávací dokumentace ke stažení ikona souboruZDE

"Změna užívání části stavby č.p. 74, k.ú. Řevnice na výukové prostory"  

Datum uveřejnění:    27.2.2013

Lhůta pro podání nabídek : 13.03.2013  do 10.00 hodin

Zadávací dokumentace ke stažení na profilu zadavatele (viz. odkaz na veřejný profil zadavatele) 

"Přístavba a stavební úpravy mateřské školy v Řevnicích" 

Datum uveřejnění: 1.03.2013

Lhůta pro podání nabídek :   25.03.2013 do 10.00 hodin

Zadávací dokumentace ke stažení na profilu zadavatele (viz. odkaz na veřený profil zadavatele)

 

 

 

19.5.2016 22:47:31 | přečteno 1360x | ernest
 
 
load