ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Řevnice z Hvíždince

Řevnice z Hvíždince

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice

Příprava nového územního plánu


Návrh územního plánu Řevnic pro společné jednání si můžete prohlédnout na stránkách pořizovatele (ORP Černošice) – zde 

Návrh v papírové podobě je k dispozici k nahlédnutí  v úředních dnech - pondělí +středa v 1. patře MěÚ Řevnice 

Vyhláška „ Návrh územního plánu Řevnic“ byla vyvěšena 2.května 2016 na úřední desce obce – zde

Občané mohou podávat připomínky k územnímu plánu podle vyhlášky 15 + 30 dní, tedy do 16. června 2016 u pořizovatele ( MěÚ Černošice) - zde

Krátké vysvětlení a instrukce k pořizování územně plánovací dokumentaci - ikona souboruzde
 

ikona souboruZadání územního plánu ze dne 15.9.2014

ikona souboruNámětová studie Řevnice

ikona souboruDílna nápadů pro územní plán města Řevnice  11.9. - 13.9.2013 

Videozáznam ze setkání s Ing. arch. Hniličkou 22.1.2015

ikona souboruPrezentace k ÚP 

Územní plán Řevnice - Průzkumy a rozbory  - Pavel Hnilička Architekti, s.r.o. 

ikona souborutextová část 

ikona souborupříloha - hodnoty

ikona souborupříloha - závady

ikona souboruzákres do mapy stabilního katastru

ikona souboruzákreso do ortofoto mapy 

Postup pořízení

Dosavadní kroky:

  •  19.9. 2011 rozhodlo zastupitelstva o pořízení nového územního plánu.
  •  11. – 13. 2013 proběhla dílna nápadů pro územní plán Řevnice (prezentace z dílny – viz. webové stránky města) 
  •  15.9. 2014 schválilo zastupitelstvo obce zadání územního plánu (viz. webové stránky města a pořizovatele) Zadání vypracoval na základě podnětů obce a dílny nápadů pořizovatel, proběhla lhůta pro podání připomínek a podnětů.
  •  22.1. 2015 prezentuje ing. arch Hnilička základní koncepci návrhu územního plánu (viz. web města).
  •  Návrh územního plánu byl zpracován projektantem, byly zohledněny připomínky stavebního úřadu, zastupitelů a členů stavebně urbanistické komise a pořizovatele.
  •  2. května byla vyvěšena vývěska o termínu společného projednávání.
  • 14. června společné jednání s dotčenými orgány (jednání je neveřejné) občané se mohou s návrhem územního plánu seznámit a podávat k němu připomínky


Následující kroky:

- upravení návrhu územního plánu k veřejnému projednání (na základě vyhodnocení došlých připomínek a stanovisek projektant návrh upraví)

- veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu (projektant osobně představí upravený návrh územního plánu veřejnosti, bude vypsána lhůta pro podání připomínek, stanovisek a námitek)

- vyhodnocení připomínek, stanovisek a námitek a příp. další úprava návrhu (někdy i opakování veřejného projednání)

- vydání územního plánu (zastupitelstvo města rozhodne o námitkách a územní plán vydá)

30.3.2016 18:30:44 | přečteno 259x | tana
 
 
load