ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Řevnice z Hvíždince

Řevnice z Hvíždince

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice

Zrušené


 

Vyhlášky 2012

ikona souboruNařízení města č. 1/2012

o vymezení oblasti města k parkování motorových vozidel pouze s parkovacím kotoučem

ikona souboru OZV č.7/2012 

o zavedení systému shromažďování,sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů,včetně systému nakládání se stavebním odpadem

ikona souboruOZV č.6/2012

o místním poplatku za provoz systému,shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

ikona souboruOZV č.5/2012

příloha k vyhlášce 

 ikona souboruOZV č.5/2012

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u některých staveb

 ikona souboruOZV č.4/2012

o zrušení obecně závazné vyhlášky o zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území města Řevnice

 ikona souboruOZV č.3/2012

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

ikona souboruOZV č.2/2012

o zakládání,údržbě a ochraně zeleně na území města Řevnice - zrušena

 ikona souboruOZV č.1/2012

o místních poplatcích

ikona souboruOZV č.1/2012

příloha k vyhlášce

 

Vyhlášky 2011

ikona souboruOZV č.6/2011 

příloha k vyhlášce

ikona souboruOZV č.6/2011

o místních poplatcích - zrušena

OZV č.5/2011 -nebyla schválena MV ČR - zrušena

ikona souboruOZV č.4/2011

požární řád obce

ikona souboruOZV č. 3/2011

o změně OZV č. 4/2008 o místních poplatcích - zrušena

ikona souboruOZV č. 2/2011

o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

ikona souboruOZV č. 1/2011

o zrušení OZV o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení - zrušena

Vyhlášky 2010

ikona souboruznění vyhlášky

OZV č. 1/2010 - změna OZV č. 4/2008, o místních poplatcích - zrušena

Vyhlášky 2009

ikona souboruŘád veřejného pohřebiště

Nařízení č. 2/2009 - o veřejném pořádku

ikona souboruznění nařízení

Nařízení č. 1/2009 - úklid komunikací a chodníků

ikona souboruznění nařízení

OZV č. 8/2009 - Změna OZV č. 4/2008 (o místních poplatcích) - zrušena

ikona souboruznění vyhlášky

OZV č. 7/2009 - Zrušení OZV č. 5/1998 a 3/1999 (o veřejném pořádku ...) - zrušena

ikona souboruznění vyhlášky

OZV č. 6/2009 - Zrušení OZV č. 2/1999 (úklid komunikací ...) - zrušena

ikona souboruznění vyhlášky

OZV č .5/2009 - Zrušení OZV č. 4/2009 (místní koeficient) - zrušena

ikona souboruznění vyhlášky 

OZV č. 4/2009 - Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti - zrušena

ikona souboruznění vyhlášky

Změna územního plánu č. 2
ikona souboruznění vyhlášky

3/2009 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice, 

Vyhláška o změně vyhlášky města Řevnice č.4/2008
znění vyhlášky

2/2009
 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice, 

Vyhláška zrušující závaznou vyhlášku 2/2004
znění vyhlášky

1/2009
 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice, 

Vyhláška zrušující závaznou vyhlášku 4/1991 a 1/1999
znění vyhlášky

Vyhlášky 2008


6/2008 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice 

o zrušení městské policie
znění vyhlášky

5/2008
 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice 

o zrušení vyhlášky 3/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny při ZŠ Řevnice.
znění vyhlášky

4/2008
 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice 

o místních poplatních

znění vyhlášky

3/2008
 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
znění vyhlášky

2
/2008 
Obecně závazná vyhláška města Řevnice 

o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
znění vyhlášky

1/2008 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice 

o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ze dne 30. června 2008
znění vyhlášky

Vyhlášky 2007

2/2007 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice ze dne 21. května 2007, 
o zrušení obecně závazné vyhlášky města Řevnice č. 7/1996 ze dne 17.ledna 2008, s účinností od 1.ledna 2008, 
o změně vyhlášky č.2/2001 o místních poplatcích, ve znění vyhlášky města č.1/2002, 1/2003,5/2003, 3/2004, 3/2005 a 1/2006

znění vyhlášky

1/2007
 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice ze dne 21. května 2007, 
o zrušení obecně závazné vyhlášky města Řevnice č. 7/1996 ze dne 9.prosince 1996, 
o číslování domů a značení ulic
 
znění vyhlášky

Vyhlášky 2006


1/2006 -zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice číslo 1/2006 ze dne 23. listopadu 2006,

o stavební uzávěře 
znění nařízení


1/2006 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice číslo 1/2006 ze dne 18. prosince 2006,

o  změně vyhlášky města Řevnice číslo 2/2001 o místních poplatcích,  ve znění vyhlášky města Řevnice číslo 1/2002,  1/2003, 5/2003, 3/2004 a 3/2005 
znění vyhlášky


Veřejná vyhláška města Řevnice číslo ze dne 20. března 2006,


o změně č.2 územního plánu sídelního útvaru Řevnice 
znění vyhlášky

Vyhlášky 2005

3/2005 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 3/2005 ze dne 12. prosince 2005

o změně vyhlášky města Řevnice číslo 2/2001 o místních poplatcích, ve znění vyhlášky města Řevnice číslo 1/2002, 1/2003, 5/2003 a 3/2004
znění vyhlášky

2/2005
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 2/2005 ze dne 13. května 2005, 

o změně vyhlášky č. 2/1997, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Řevnice 
znění vyhlášky

1/2005 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 1/2005 ze dne 7. března 2005, o zrušení obecně závazné vyhlášky města Řevnice č. 2/2003 ze dne 21. července 2003, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy v Řevnicích okres Praha západ
znění vyhlášky 

Vyhlášky 2004

3/2004 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 3/2004,

o změně vyhlášky města Řevnice číslo 2/2001 o místních poplatcích, ve znění vyhlášky města Řevnice číslo 1/2002, 1/2003 a 5/2003
znění vyhlášky

2/2004 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 2/2004 ze dne 13. září 2004, 

o změně obecně závazné vyhlášky č. 4/2003, řádu veřejného pohřebiště města Řevnice
znění vyhlášky 

1/2004 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 1/2004 ze dne 15. března 2004, 

o změně obecně závazné vyhlášky číslo 7/1998,o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Řevnice

znění vyhlášky

Vyhlášky 2003

5/2003 - zrušena 
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 5/2003, 

o změně vyhlášky města Řevnice číslo 2/2001 o místních poplatcích, ve znění vyhlášky města Řevnice číslo 1/2002 a 1/2003
znění vyhlášky

4/2003 - zrušena 
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 4/2003 z 15. prosince 2003, 

řád veřejného pohřebiště města Řevnice
znění vyhlášky 

3/2003 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 3/200315 z 15. prosince 2003, 

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny při Základní škole Řevnice
znění vyhlášky 

2/2003 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 2/2003 ze dne 21. července 2003, 

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy Řevnice, okres Praha západ
znění vyhlášky

1/2003 - 
zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 1/2003

o změně vyhlášky města Řevnice číslo 02/2001 o místních poplatcích, ve znění vyhlášky města Řevnice číslo 01/2002
znění vyhlášky

Vyhlášky 2002

2/2002 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 2/2002, 

o změně vyhlášky Města Řevnice č. 7/98 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení města Řevnice"
znění vyhlášky

1/2002 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 1/2002, 

o změně vyhlášky Města Řevnice č. 02/2001 
znění vyhlášky

Vyhlášky 2001

2/2001 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 2/2001, 

o místních poplatcích
znění vyhlášky

1/2001 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 1/2001, 

(o odpadech) o zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
znění vyhlášky 

Vyhlášky 2000

1/2000 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 1/2000, 

kterou se stanoví místní systém sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
znění vyhlášky

Vyhlášky 1999

3/1999 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 3/1999, 

o změně vyhlášky Města Řevnice č. 05/1998
znění vyhlášky 

2/1999 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 3/1999, 

o rozsahu, způsobu a lhůtách ke zmírňování závad ve schůdnosti na místních komunikacích a o stanovení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
znění vyhlášky 

1/1999 - 
zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 1/1999, 

tržní řád
znění vyhlášky 

Vyhlášky 1998

7/1998 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 7/1998, 

O vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení města Řevnice"
znění vyhlášky

6/1998 
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 6/1998, 

o regulačních opatřeních k šetření s vodou.
znění vyhlášky 

5/1998 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 5/1998, 

o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního přostředí na území města.
znění vyhlášky 

3/1998 - 
zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 3/1998, 

Koeficient růstu nájemného v závislosti na velikosti obce
znění vyhlášky 

Vyhlášky 1997

3/1997
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 3/1997, 

O vjezdu motorových vozidel do městského lesa
znění vyhlášky

2/1997
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 2/1997, 

o závazných částech územního plánu sídelního útvaru ŘEVNICE
znění vyhlášky 

Vyhlášky 1996

7/1996 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 7/1996, 

O číslování domů a značení ulic
znění vyhlášky

6/1996 - zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 6/1996, 

o zřízení městské policie
znění vyhlášky 

5/1996 - 
zrušena
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 5/1996, 

O číslování domů a značení ulic
znění vyhlášky  

22.2.2017 15:05:58 | přečteno 19x | petra.karesova
 
 
load