ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Řevnice z Hvíždince

Řevnice z Hvíždince

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice

Platné

Vyhlášky 2016

ikona souboruOZV č.4 - o úplném zákazu provozování loterií a jiných podobných her

ikona souboruOZV č.3 - o regulaci hlučných činností 

ikona souboruOZV č.2 - o nočním klidu

Nařízení 2016 

ikona souboruč.1/2016  - o vymezení oblasti města k parkování motorových vozidel pouze s parkovacím kotoučem 

Vyhlášky 2015

ikona souboruOZV č.3

o místním poplatku za provoz systému shromažďovaní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

ikona souboruOZV č.2

o zřízení městské policie 

ikona souboruOZV č.1 

o odpadech 

Vyhlášky 2013

ikona souboruOZV č.1 (vč. přílohy)

o místních poplatcích 

Vyhlášky 2012

ikona souboruNařízení města č. 1/2012 - o vymezení oblasti města k parkování motorových vozidel pouze s parkovacím kotoučem

ikona souboru OZV č.7/2012  - o zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

ikona souboruOZV č.6/2012 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ikona souboruOZV č.5/2012 - příloha k vyhlášce č.5/2012

 ikona souboruOZV č.5/2012 - o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u některých staveb

 ikona souboruOZV č.3/2012 - o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Vyhlášky 2011

ikona souboruOZV č.4/2011 - Požární řád obce

ikona souboruOZV č. 2/2011 - o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Vyhlášky 2010

Vyhlášky 2009

ikona souboruŘád veřejného pohřebiště

Nařízení č. 2/2009 - o veřejném pořádku - ikona souboruznění nařízení

Nařízení č. 1/2009 - úklid komunikací a chodníků - ikona souboruznění nařízení

Změna územního plánu č. 2 - ikona souboruznění vyhlášky


Vyhlášky 2008
OZV č. 2/2008, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství - znění vyhlášky


Vyhlášky 2007

Vyhlášky 2006
Veřejná vyhláška města Řevnice číslo ze dne 20. března 2006, o změně č.2 územního plánu sídelního útvaru Řevnice - znění vyhlášky

Vyhlášky 2005

OZV č. 2/2005 ze dne 13. května 2005, o změně vyhlášky č. 2/1997, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Řevnice - znění vyhlášky

Vyhlášky 2004
Vyhlášky 2003
Vyhlášky 2002
Vyhlášky 2001
Vyhlášky 2000
Vyhlášky 1999


Vyhlášky 1998

6/1998
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 6/1998, o regulačních opatřeních k šetření s vodou - znění vyhlášky


Vyhlášky 1997

3/1997
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 3/1997, o vjezdu motorových vozidel do městského lesa - znění vyhlášky

2/1997
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 2/1997, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru ŘEVNICE -znění vyhlášky


Vyhlášky 1996

 

19.5.2016 22:47:31 | přečteno 539x | ernest
 
 
load